Lean is veel meer dan een set handige tools

Wat betekent Lean

De Lean methode is een bedrijfsstrategie en vooral een methodiek waarbij iedereen in de onderneming zich concentreert op het genereren van waarde voor de klant in alle processen van het bedrijf. Lean thinking omvat niet alleen lean manufacturing of lean production, maar ook lean management. Door processen te verbeteren volgens de lean principes zijn veel verspillingen te elimineren. Dit levert uiteindelijk extra waarde voor de klant op en maakt een bedrijf meer competitief. Onderzoek laat zien dat ongeveer 50% van de Nederlandse bedrijven werkt volgens de principes van Lean. Lean betekent trouwens letterlijk “van alle overbodige zaken ontdaan” en wordt onterecht met “mager” geassocieerd.

Het start met de klant

In de jaren ’90 is het succes van het Toyota Productie Systeem door Amerikanen uitgebreid bestudeerd en beschreven. James Womack en Daniel Jones muntten in 1996 de term Lean Thinking. De 5 principes van Lean zijn:

  • De toegevoegde waarde voor de klant benoemen;
  • De waardestromen analyseren (value stream maps) met als doel om
  • De processen te verbeteren (flow);
  • Vraaggestuurd werken (Pull);
  • Streven naar Perfectie (continu verbeteren).

Historie van Lean principes

De oorsprong ligt in Japan bij het bedrijf Toyota. Hun Toyota Production System (Toyota Productie Systeem) is al jaren zeer succesvol en vele malen gekopieerd.

Veel mensen denken bij Lean aan ontslagen en hard werken. Mager. Tot op het bot vet weghalen. Maar ook wordt gedacht aan handige tools en technieken. De betekenis van lean is echter veelomvattend. Het is een filosofie, een methode, een aanpak en ja ook heel veel handige tools en technieken.
Het zogenaamde House of Toyota op basis van het Toyoa Production System laat goed zien wat Lean is. Er is een fundament, 2 pilaren en een dak. En tussen de 2 pilaren staat waar Lean werkelijk om draait: respect voor mensen en continu verbeteren. Het dak geeft aan wat de klant verwacht: de kortste doorlooptijd, de hoogste kwaliteit en de laagste kosten. In de linker pilaar ligt het accent op de doorlooptijd en  in de rechter pilaar ligt het accent op de kwaliteit. Goed begrijpen wat de klant verwacht en eist, focus op de toegevoegde waarde voor de klant, is de basis voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Lean House of Toyota

Denk dan niet aan grote en kostbare verbeteringen. Het gaat juist om veel en vaak verbeteren en dus ook de kleine verbeteringen die tellen. Streven naar Perfectie is dus 1 van de 5 principes van Lean. En de manier om dat te doen heet Continu Verbeteren. Medewerkers bij Toyota realiseren 10 verbeteringen per jaar per medewerker ! Jaar in, jaar uit.

Rol leidinggevende en medewerkers

De rol van de leidinggevende verandert vaak ingrijpend bij de start van een lean traject. In een Lean organisatie is die veelal de coach, die veel op de werkvloer aanwezig is en weet wat er speelt. Medewerkers die een training krijgen hebben heel veel baat bij het begrip Verspillingen. Het draait om het wegnemen van deze verspillingen en om zo de klantwaarde te maximaliseren. Opleidingen zijn vaak gewenst bij de start van een continu verbetertraject en zijn er op een vijftal niveaus die met zogenaamde belts worden getypeerd:

  • Yellow Belt is een introductie in de lean methodiek, buitengewoon geschikt voor medewerkers;
  • Een Orange belt medewerker kan zelfstandig  kleinere verbeterprojecten managen en monitoren;
  • Green Belt biedt je een solide basis om zelfstandig een project op te starten, uit te voeren en te begeleiden;
  • Een Black Belt in lean stelt je in staat om grote verbetertrajecten te leiden en teams van Yellow belt en Green Belt collega’s aan te sturen;
  • Een Master black belt is capabel om continu verbeteren in grote organisaties succesvol in te voeren, belt trainingen en lean opleidingen te ontwikkelen en strategisch met directies te overleggen.

Het begrip Verspillingen (waste)

Medewerkers die een Lean training krijgen hebben heel veel baat bij het begrip Verspillingen. Het draait om het wegnemen van deze verspillingen en om zo de klantwaarde te maximaliseren.

Verspillingen zijn activiteiten  waar de klant niet voor wil betalen. Een voorbeeld is als jij in een werkproces ergens op moet wachten of als iets fout is gedaan of gemaakt. Er zijn 8 verspillingen. Met de afkorting TIMWOODS kan je die eenvoudig onthouden.

Lean en Lean Six Sigma

Lean en Six Sigma wordt vaak gecombineerd. Deze twee verbetermethoden kunnen prima samen toegepast worden, Six Sigma kan een Lean organisatie versterken. De Lean methode legt de nadruk op toegevoegde waarde voor de klant en het reduceren van verspilling. Six Sigma (de perfecte organisatie) concentreert zich vooral op het meetbaar maken van de kwaliteit van bedrijfsprocessen.

Bij beide methoden worden stapsgewijze verbeterprojecten uitgevoerd door multidisciplinaire teams, waardoor samenwerken in teams van verschillende afdelingen wordt gestimuleerd.

Lean en Coimbee

Met Coimbee ondersteun je jouw Lean traject optimaal. Medewerkers zien in Coimbee wat de klant belangrijk vindt, ze worden gemotiveerd om verbeteringen in te dienen. En de realisatie van die verbeteringen wordt zodanig ondersteund dat ze succesvol en blijvend (geborgd) zijn.