Bedrijfsproces continu verbeteren: Wat levert het op?

Continu verbeteren kent vele voordelen. Maar wat levert continu verbeteren op? We hebben de opbrengsten hierna op een rij gezet. Een paar bekende maar ook verrassende opbrengsten. En we hebben een concreet voorbeeld uit de praktijk met een significante besparing a.g.v. continu verbeteren.

Tevens hebben we een handige tool opgenomen om te bepalen welke extra resultaten te realiseren zijn met continu verbeteren binnen jouw organisatie.

Wat levert continu verbeteren op

Welke aspecten komen in dit artikel over Continu verbeteren aan de orde?

Het belangrijkste doel van continu verbeteren lijkt het verbeteren van processen te zijn.

Maar er is meer: doordat medewerkers betrokken worden bij het bedenken en realiseren van verbeteringen neemt de kennis over de klant toe. Ook de samenwerking in en tussen teams verbetert.

Het is aangetoond dat betrokken medewerkers meer plezier in het werk hebben, minder ziek zijn en minder snel de organisatie verlaten. Dat is dus ook winst. En passend in de tijd van snel veranderende situaties zorgt continu verbeteren voor, wat we tegenwoordig ‘agile werken’ noemen.

Ook het proces van continu verbeteren kan continu verbeteren en hoe dit kan beschrijven we in het laatste deel van dit artikel. Met daarin de wellicht verrassende conclusie dat hier de meeste winst ligt voor veel bedrijven.

Wij gaan hierna in op elk van de genoemde onderdelen, beginnend bij de meest bekende.

1. Proces verbetering

Bij het verbeteren van processen gaat het om het verkorten van de doorlooptijd (de klant krijgt sneller zijn producten of diensten), het verlagen van de kosten en het verhogen van de kwaliteit (minder fouten ->minder herstelwerk ->minder kosten).

Verbeteringen kunnen ook betrekking hebben op het verbeteren van de veiligheid, orde en netheid. En niet te vergeten de ergonomie: een prettige, schone en veilige werkplek en werkomgeving.

Deze procesverbeteringen zijn veelal het primaire doel van continu verbeteren. De verbeteringen kunnen bijvoorbeeld in een Dagstart benoemd en besproken worden.

wat-levert-continu-verbeteren-op2

2. Klantkennis

Kennis van de klant is niet het exclusieve domein van marketing, sales of de supportdesk. Iedereen binnen de organisatie moet weten wie de klant is en met name wat de klant verwacht. Want als je dat weet kan je bedenken welke verbeteringen in het proces moeten plaatsvinden om aan de eisen en wensen van de klant te voldoen, of wellicht deze te overtreffen.

Door bezig te zijn met continu verbeteren ben je bezig met de klant en zijn verwachtingen. De kennis van de klant neemt daarom toe.

3. Doel van de organisatie

Verbeteren heeft een doel. Niet alleen zijn de eisen en wensen van de klant richting bepalend hierin. Ook de missie, visie en strategie van het bedrijf zijn hierin een belangrijk kader. Deze kaders geven dus richting waar verbetering moet plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat continu verbeteren (uitgevoerd door medewerkers) bijdraagt aan de kennis bij medewerkers over de doelen van de organisatie. Begrippen als strategie en kernwaarden krijgen zo meer betekenis voor alle medewerkers.

4. Teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling

Het bedenken van verbeteringen als onderdeel van continu verbeteren is stap 1. Het selecteren welke verbetering opgepakt moet worden (er zijn vaak meerdere verbeteringen) vraagt al extra vaardigheden van de teamleden, zoals naar elkaar luisteren, helder analyseren en feiten verzamelen. Gezamenlijk keuzes maken is soms lastig maar cruciaal voor draagvlak van de geselecteerde verbetering.

Dan komt de stap waarin de geselecteerde verbetering gerealiseerd moet worden waarbij samenwerking tussen teams veelal nodig is en er als leider een rol ligt als ‘verbeter-coach’.

Kortom in het proces van continu verbeteren vindt ontwikkeling plaats op persoonlijk niveau (vaardigheden zoals luisteren, analyse, samenwerking), op team niveau (beter begrip van elkaars kwaliteiten) en op leiderschapsniveau (sturing van de groep en faciliteren van de groep en de individuele medewerkers).

Leren, ontwikkelen en experimenteren is volgens de grondleggers van Lean en Continu Verbeteren, het primaire doel van continu verbeteren !

5. Ziekte, verloop, plezier, betrokkenheid.

Door medewerkers te betrekken bij het bedenken en realiseren van verbeteringen ontstaat betrokkenheid. Inderdaad zo simpel is dat. Deze betrokkenheid zorgt voor meer plezier in het werk, minder ziekteverzuim en minder verloop.

betrokkenheid en samenwerking

6. Wendbaarheid, verandervermogen, weerstand, agile werken

In de huidige tijd is verandering de enige constante. Het begrip VUCA wordt hier vaak voor gebruikt. Deze bewegelijkheid, onzekerheid, complexiteit dwingen medewerkers en organisaties om zich constant aan te passen aan nieuwe situaties. Agile werken is daarom zo populair en het vergroten van het verandervermogen is daarom zo belangrijk.

7. Continu verbeteren is ook een proces dat beter kan

Continu Verbeteren is in feite ook een bedrijfsproces. En zoals elk bedrijfsproces kan je daar prestatie-indicatoren aan koppelen en kan je het proces verbeteren.

Continu verbeteren bestaat uit deze stappen:

 1. genereren van een verbetersuggesties
 2. registeren
 3. selecteren
 4. realiseren
 5. feliciteren
 6. rapporteren
 7. evalueren en leren

Voorbeelden van prestatie-indicatoren voor dit proces zijn:

 1. hoeveel verbetersuggesties worden per jaar gegenereerd
 2. hoeveel verbeteringen worden per jaar gerealiseerd
 3. hoe lang duurt het realiseren van een verbetering gemiddeld
 4. wat is de gemiddelde opbrengst van een verbetering
 5. etc etc

Om op deze prestatie indicatoren te kunnen sturen is een uitgekiend dashboard voor managers, teamleiders en medewerkers zeer handig.

Onderstaande video laat een voorbeeld van een dashboard zien.

Voorbeeld van continu verbeteren uit de praktijk

Een team heeft in 2018 totaal 22 nieuwe klanten toegevoegd die van hun diensten gebruik maken. Budgettair zou deze klanten-toename zorgen voor een groei van 31,9 FTE naar 41,9 FTE. Einde 2018 was de afdeling 31,7 FTE, dus is er 10,2 FTE verbeterd in 2018.

Hoe is die verbetering gerealiseerd:

o    2,5 FTE door middel van automatisering

o    2,5 FTE door middel van robotisering van processen

o    5,2 FTE door:

 • Procesverbeteringen door continu verbeteren
 • Bijna geen verloop
 • Bijna geen ziekte, veel (management) aandacht voor preventie
 • Beter ingespeeld team, volwassenheid van M2 naar M3
 • Onderbouwende cijfers bij dagstarts gaven meer rust
 • Volwassenheid in dagstarts is toegenomen, dus waardevolle discussies en elkaar hulp bieden

Lees hier meer over de ontwikkeling van dit team. 

Calculatie: wat levert continu verbeteren op

Onderstaande calculatie geeft een indicatie van het potentieel van continu verbeteren. Met name de bijdrage die ontstaat wanneer het proces van continu verbeteren op een hoger niveau wordt gebracht is financieel zeer interessant. In dit voorbeeld 57.600 euro in jaar 1.

Klik hier om zelf deze berekening doen.

wat-levert-continu-verbeteren-op3
Continu Verbeteren Raamwerk

Continu Verbeteren Raamwerk

Als je alle aspecten van continu verbeteren op een rij wilt hebben, gebruik dan onderstaand raamwerk.

Waarom zou je Continu Verbeteren?

Bovenstaand zijn al veel argumenten genoemd om met continu verbeteren aan de slag te gaan. Op strategisch niveau worden onder andere de volgende aanleidingen om met continu verbeteren te starten bij bedrijven genoemd: klantwaarde vergroten (value creation), customer excellence, operational excellence, Agile, ISO9001, Lerende Organisatie.