Actielijst en Gantt-chart in Coimbee

Alle acties staan overzichtelijk in de persoonlijke actielijst.

Een actie kan een verbeteractie zijn of een actie uit de Dagstart.

Acties kunnen ook door meerdere medewerkers worden opgepakt.

Per verbetering kunnen er meerdere acties zijn (met elk hun eigen indicatie of de actie al Gereed is of nog Loopt). Deze acties worden overzichtelijk weergegeven via een Gantt-chart. De Gantt kan op dag/week/maand weergegeven worden.

Dreigt een actie qua datum te verlopen dat signaleert Coimbee dit direct en ontvangt de betreffende medewerker hiervan een mail.

Bij het aanmaken van een actie kan optioneel ook een afbeelding worden toegevoegd.

Note: elke pagina in Coimbee heeft een Help-Functie en een Feedback-knop (input om de Coimbee toolbox te verbeteren)

Note: je ziet nu een blauwe layout. Elke medewerker kan zijn/haar eigen kleur eenvoudig zelf instellen (er zijn meer dan 30 standaard templates; ook de huisstijl kan geregeld worden).

persoonlijke actielijst Coimbee
Coimbee actielijst en Gantt