Kanban werken met Coimbee

Kanban werken is visueel sterk. De kracht van een Kanban werkwijze is veel meer dan alleen het visuele.

Minder werkdruk, betere kwaliteit en meer plezier in het werk zijn ook resultaten van Kanban.

In Coimbee heeft elk team zijn eigen Kanban verbeterbord. Er is zicht op nieuwe ideeën en op lopende ideeen. Kanban kaartjes kunnen eenvoudig verplaatst worden.

Door op een Kanban kaartje te klikken verschijnt er meer informatie. Zoals kosten, baten, deelnemers, acties, documenten en de digitale A3 met behulp van de PDCA checklist.

Verder heeft elk team een eigen (vrij in te richten) Dagstart bord. Het overzicht van acties vindt plaats met de actielijst en Gantt-chart.

x