Klanten feedback 

Weet wat jouw klanten verwachten

Om te verbeteren of te vernieuwen is kennis over de klant nodig.

Verzamel die kennis en maak deze kennis voor alle medewerkers eenvoudig beschikbaar met Coimbee.

Met als resultaat verbeteringen waar de klant belang aan hecht.

post-kantoor