Innovatie : creativiteit en grip als basis voor succes

Goed dat je met innovatie bezig bent of gaat. In dit kennisartikel gaan we in op de factoren die jouw team of organisatie nodig heeft om succesvol te innoveren.

En alvast een tipje van de sluier: innovatie is veel dan creativiteit en leuke ideeen.

Innovatie. Waarom eigenlijk?

De noodzaak tot innovatie komt in het algemeen vooral voort uit het feit dat stilstand achteruitgang is. Zonder innovatie komt de positie ten opzichte van de concurrentie (ook vanuit andere landen) in gevaar. En klanten verwachten dat je vernieuwt en verbetert.

Maar ook intern kan je redenen hebben om te innoveren. Bijvoorbeeld om de werkdruk te verlagen of om het plezier in het werk te vergroten.

Innovatie wordt te vaak gezien als iets wat hoort bij uitvinders en R&D afdelingen. Het tegendeel is waar, zoals we verder hebben beschreven.

innovatie

En een ander misverstand is dat innoveren een kwestie van inspiratie en creativiteit is. Ook doorzetten, leren, vallen en opstaan horen erbij.

Laten we eerst even kort op een rij zetten wat innovatie wel en niet is.

Innovatie betekenis

Innovatie is het bedenken en maken van een nieuw product, proces of dienst. Dit is de technologische kant van innovatie. Sociale innovatie gaat simpel gezegd over de wijze van samenwerken. Het succes van innovatie blijkt voor 25% bepaald te worden door de technologische kant en 75% door de sociale.

Innovatie is op te delen in radicale innovatie en incrementele innovatie. Bij incrementele innovatie gaat het meer over verbeteren van een bestaand product, proces of dienst. De risico’s en kosten zijn hier lager en de voorspelbaarheid van de uitkomst is hoger. Ook de acceptatie door de klant is hoger omdat het (product, proces, dienst) deels bekend is.

Medewerker gedreven innovatie

Sociale innovatie omvat nieuwe organisatievormen (flexibel organiseren), het ontwikkelen van managementvaardigheden (dynamisch managen), co-creatie (samen met anderen innoveren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken).

Een andere steeds vaker gebruikte term is medewerker-gedreven-innovatie. Medewerkers van de werkvloer zijn namelijk een bijna onuitputtelijke bron voor het herkennen van verbetermogelijkheden. Zij staan midden in het organisatieproces en kunnen daardoor verbetermogelijkheden identificeren en doorvoeren.

Innovatie eigenschappen

Het Amerikaanse adviesbureau Innosight heeft onderzoek gedaan naar eigenschappen die innovatieve bedrijven met elkaar gemeenschappelijk hebben. De twee eigenschappen die bovenaan staan:

  1. Zij stellen de status quo continu ter discussie en geloven dat er altijd een betere manier is om iets te doen.
  2. Ze zijn geobsedeerd door hun klanten, en doen er alles aan hun behoeften en wensen te begrijpen.

Deze eigenschappen hebben een grote gemeenschappelijke deler: nieuwsgierigheid.

Aan de slag? Dan is dit de eerste vraag die je als organisatie moet beantwoorden

Om succesvol te zijn op het vlak van innoveren moet het eerst duidelijk zijn wat de aanleiding is en wat je wil bereiken. Gaat het om een product, proces of dienst? Een nieuwe markt betreden? Of wil je vooral intern voor vernieuwing en verbetering zorgen?

Innovatie is nooit een doel op zich, maar een middel om als organisatie iets te bereiken.

Wees ook helder wat de innovaties moeten opleveren en wanneer.

Andere belangrijke punten bij innoveren zijn dat je duidelijke kaders meegeeft en dat er een helder en transparant proces en aanpak is. Hierdoor weten betrokken inhoudelijk wat er verwacht wordt en ook hoe ze dit mogen/moeten aanpakken.

Wat is de rol van de klant ?

Bij incrementele innovatie is kennis van wat de klant wel en niet wil cruciaal. Steeds meer verfijnen, verbeteren, aanpassen en streven naar perfectie, continu verbeteren in kleine stapjes. Elke maand levert het team een verbetering op en is de klant blij en in staat om feedback te geven op wat is opgeleverd.

 

Wat kan je leren van Edison, Archimedes en Willie Wortel?

Het belangrijkste wat je kan leren van deze personen is dat zijn heel veel fouten hebben gemaakt. Dat ze door vallen en opstaan en soms een beetje geluk tot innovaties zijn gekomen. De lamp of de paperclip of de post-it was er echt niet in 1 uurtje brainstormen en geeltjes plakken.

innovatie

19 feiten over innoveren en vernieuwen

Een belangrijk feit is dat iets wat nieuw en origineel is vaak wordt gezien als ontoepasselijk, niet bruikbaar, of onuitvoerbaar. Dit maakt het dus lastig om een nieuw idee of concept “verkocht” te krijgen.

En nog een feit. Hoe vreemd het wellicht klinkt maar kaders stimuleren juist de creativiteit. Of zoals Jules Deelder dat zo mooi zei “Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten”. Kortom zorg voor kaders. En als je bang bent dat er niet genoeg ideeën ontstaan lees dat in dit kennisartikel hoe je een constante stroom van ideeen krijgt.

Wil je de andere 17 feiten over innovatie en verbeteren ontvangen?

Grip en sturing op innovatie

Wat al eerder is genoemd is dat grip en sturing op je verbeter- en innovatieproces van belang is. Stromen er voldoende ideeen binnen? Hoeveel realiseren we er? Wat zijn de kosten en opbrengsten? Welk teams of welke medewerkers zijn het meest actief en succesvol met innovatie en verbeteren?

Coimbee toegevoegde waarde

Coimbee is het centrale platform waar medewerkers ideeen kunnen kenbaar maken. Dat kan heel eenvoudig: binnen 3 seconden ligt de basis van een idee vast.

Via het verbeterbord is er helder overzicht van de ideeen en de status daarvan. Kosten en baten zijn inzichtelijk en diverse dashboards zijn aanwezig om gericht en effectief te kunnen sturen.

Ook op onze Linkedin bedrijfspagina delen we regelmatig kennis.

Schrijf je ook in voor ons webinar

Resultaten onderzoek naar de stand van zaken m.b.t. Verbeteren

  • 5 oktober 2023
  • 13:30 begintijd
  • 14:30 eindtijd