Hoe zorg je voor betrokken medewerkers?

Goed lopende teams en goed presterende bedrijven willen hun positie behouden. Of anders gezegd, ze willen niet ingehaald worden. Om deze positie te behouden zullen medewerkers constant met nieuwe ideeen moet komen omdat klanten dit verwachten en omdat de concurrentie ook niet stil zit. Deze ideeen komen van betrokken medewerkers.

Veel teams en organisaties zijn op zoek naar manieren om medewerkers meer betrokken te krijgen en te houden.

Onderstaand de 5 stappen op hoofdlijnen, welke zorgen voor meer betrokken medewerkers. Ook beschrijven we hoe dit in de praktijk vorm gegeven wordt.

Hoe zorg je voor betrokken medewerkers

Bron: https://create.piktochart.com/output/43084431-hoe-zorg-je-voor-betrokken-medewerkers

betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers aanpak

Bovenstaande 5 stappen versterken elkaar, zo heeft bijvoorbeeld het werken aan een verbetering (stap 5) ook invloed op stap 1, omdat medewerkers goed moeten begrijpen in welke mate de verbetering past bij het doel.

De praktijk leert dat verbeterprojecten unieke gelegenheden zijn om talent bij medewerkers en leiding te ontdekken en te ontwikkelen. Ze worden immers uitgedaagd om vaardigheden te gebruiken die veelal niet binnen hun reguliere werk gebruikt worden (zie de voorbeelden in de beschreven praktijk-case).

Gun je team de tijd voor de verandering. Veranderen is wennen en het is ook afleren en aanleren van gedrag. Doe kleine stappen zodat er vertrouwen ontstaat.

betrokkenheid en samenwerking

Noodzaak van betrokken medewerkers

Dat betrokken medewerkers betere resultaten leveren is eigenlijk al voldoende aanleiding om te zorgen voor betrokken medewerkers. Maar er is meer. Processen lopen binnen bedrijven steeds beter, het onderscheid richting de klant wordt daarmee niet meer gemaakt. De klant verwacht al een 8 en die 9 scoor je met gemotiveerde, gekwalificeerde en betrokken medewerkers. Die willen dat extra stapje voor de klant doen en dat is wat klanten steeds meer gaan verwachten.

Goed lopende teams en goed presterende bedrijven willen hun positie behouden. Of anders gezegd, ze willen niet ingehaald worden. Om deze positie te behouden zullen medewerkers constant met nieuwe ideeën moet komen omdat klanten dit verwachten en omdat de concurrentie ook niet stil zit.

Verbeterteams in de praktijk en betrokken medewerkers

In een team van 10 medewerkers worden wekelijks de nieuwe ideeën besproken om hun diensten en producten te verbeteren. Elke medewerker heeft goed zicht op de werkprocessen en ziet waar het beter kan of beter moet. Het prestatiebord met aansprekende en duidelijke prestatie-indicatoren geeft in 1 oogopslag aan waar het team goed draait en waar knelpunten zijn.

Nieuwe ideeën worden besproken of deze moeten worden opgepakt en zo ja wanneer. Afgesproken is dat er maximaal 2 verbeter-ideeën tegelijkertijd uitgevoerd mogen worden, anders wordt er te weinig voortgang geboekt. Pas als een idee afgerond is mag er dus een nieuwe uitgevoerd worden.

Sommige verbeter-ideeën zijn relatief eenvoudig en duren 1 uur tot een week om te realiseren. Andere ideeën zijn wat lastiger en duren 1 tot 4 weken. Grotere ideeën worden zoveel als mogelijk in kleinere brokken opgedeeld, Het team hanteert het principe van “vaak en klein” in plaats van “af en toe en groot”.

Op hun verbeterbord (wat volgens het Kanban principe is ingericht) is in 1 oogopslag duidelijk welke verbeter-ideeen welk status (nieuw, lopend, afgerond etc) hebben.

Verbeter-ideeën worden zelden door 1 medewerker uitgevoerd. Veelal zijn het meerdere medewerkers omdat diversiteit belangrijk is om goed een probleem te analyseren en te komen tot de kern van de oplossing. Deelname aan een verbeter-team gebeurt niet na het werk maar tijdens het werk. Management stelt hier tijd voor beschikbaar. Tijdens de uitvoering van een verbeter-idee moet er activiteiten gedaan worden die medewerkers soms nog nooit hebben gedaan (feiten verzamelen, analyseren, presenteren etc) en juist dat maakt het werken in verbeterteams interessant uit het oogpunt van ontwikkeling van medewerkers.

Het deelnemen aan verbeter-teams zorgt voor betrokken medewerkers omdat ze werken aan ‘hun’ idee.

Wil je meer lezen? De praktijk-case laat zien hoe een  team zich in 1 jaar heeft ontwikkeld van een 6,0 naar een 7,3.

Soorten betrokkenheid

Affectief

De medewerker heeft een sterke wil om een bijdrage te leveren aan de doelen van een organisatie.

Normatief

De medewerker ervaart dat loyaliteit aan de organisatie verplicht is, bijvoorbeeld omdat de organisatie zoveel in de medewerkers investeert en het dus oneerlijk zou zijn om weg te gaan.

Continuïteitsbetrokkenheid

De medewerker blijft alleen omdat het de organisatie anders te veel zou kosten in geld en zekerheden.

De mix van de drie soorten van betrokkenheid blijkt goed te voorspellen wat het uiteindelijke gedrag zal zijn binnen de organisatie. Zo blijken mensen met een hoge affectieve betrokkenheid en een lage normatieve en continuïteitsbetrokkenheid het meeste over te hebben voor de organisatie. Hun bijna onbaatzuchtige betrokkenheid, stoelt op een fundamentele wens om een bijdrage te leveren aan de organisatie. Iemand die een lage affectieve en normatieve betrokkenheid combineert met een hoge continuïteitsbetrokkenheid, blijkt veel minder bereid zich bovenmatig in te spannen voor de organisatie.

Agile werken

Agile maakt het voor organisaties mogelijk om net zo wendbaar worden als het snel veranderende kader waarin ze zich bevinden.

Uit onderzoek van MIT blijkt dat Agile organisaties klantgerichter werken en innovatiever zijn. Hierdoor maken ze 30% meer winst dan traditionele organisaties. Agile gaat verder: medewerkers zijn gelukkiger wanneer er op een Agile manier wordt gewerkt.

Lees hier meer over Agile werken

Kaizen

Kaizen is een dagelijkse activiteit met een doel dat verder gaat dan verbetering. Het is ook een proces dat, de werkomgeving menselijker maakt: het elimineert hard werk (zowel mentaal als fysiek) en het leert mensen verspillingen (8 vormen) in een proces zien en kunnen wegnemen.

De klant staat hierin centraal want die bepaalt of iets waarde toevoegend is of een verspilling is.

Lees meer over de 6 stappen aanpak van Kaizen.

betrokken medewerkers

Onderzoek naar betrokken  medewerkers

Er is veel onderzoek gedaan naar de opbrengsten van betrokken medewerkers.

Het bedrijf Gallup is zeer bekend vanwege de eenvoudige vragenlijst die zij al jaren hanteert om deze betrokkenheid  te meten.

Dit is de Q12 vragenlijst van Gallup:

 1. Ik weet wat van me verwacht wordt op het werk
 2. Ik heb de materialen en apparatuur die ik nodig heb om mijn werk goed te doen
 3. Op het werk heb ik de kans om wat ik het beste doe elke dag te doen
 4. In de laatste zeven dagen, kreeg ik erkenning of lof voor het doen van goed werk
 5. Mijn begeleider, of iemand op het werk, is betrokken bij mij als persoon
 6. Op het werk lijkt mijn mening te tellen
 7. Er is iemand op het werk die mijn ontwikkeling stimuleert
 8. De missie of het doel van mijn organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk belangrijk is
 9. Mijn medewerkers of collega’s zijn toegewijd om een goede kwaliteit te leveren
 10. Ik heb een beste vriend op het werk
 11. In de afgelopen zes maanden heeft iemand met mij gesproken over mijn vooruitgang op het werk
 12. Het afgelopen jaar heb ik kansen gehad op het werk om te leren en te groeien

Uit de vragen wordt duidelijk dat de leidinggevende een grote invloed heeft op de mate van betrokkenheid van medewerkers. Het biedt voor leidinggevenden dan ook een handige checklist.

betrokken medewerkers rol management