Agile werken, hoe doe je dat en wat levert dat op

Agile werken werkt. Wetenschappelijk bewijs hiervoor stapelt zich op.

Agile betekent letterlijk “behendig/ lenig/ vlug”. In de kern is Agile een bepaalde mindset die onder woorden is gebracht in het Agile Manifesto5 (2001). Een Agile mindset gaat uit van vier belangrijke waarden:

1. Samenwerken met de klant is essentieel voor succes

2. Lever in kleine transparante stappen concreet zichtbaar of tastbaar resultaat

3. Inspelen op veranderende prioriteiten is belangrijker dan het volgen van een plan

4. Kort-cyclische face-to-face interactie met collega’s met uiteenlopende expertise (multi-disciplinaire teams) leidt tot succes

Waarom Agile?

Agile maakt het voor organisaties mogelijk om met continue verandering om te gaan. Het staat hen toe om te groeien in een wereld die steeds instabieler, onzekerder, complexer en onduidelijker wordt (VUCA). Bedrijven moeten net zo wendbaar worden als het snel veranderende kader waarin ze zich bevinden.

Wat levert Agile werken op?

Uit onderzoek van MIT blijkt dat Agile organisaties klantgerichter werken en innovatiever zijn. Hierdoor groeien Agile organisaties 37% sneller en maken ze 30% meer winst dan traditionele organisaties. Agile gaat verder. Zo tonen diverse studies aan dat medewerkers gelukkiger zijn wanneer er op een Agile manier wordt gewerkt.

Hoe ziet Agile werken er in de praktijk uit?

Kleine, multidisciplinaire teams werken in korte cycli samenwerken. Deze cycli vaak “sprints” genoemd. De teamleden bepalen zelf de beste weg naar het doel dat ze samen met de klant hebben gesteld. Uitgangspunt is dat het team zo snel mogelijk komt tot een product dat waarde toevoegt: het Minimal Viable Product (MVP). De klant en het team overleggen met regelmaat om in te spelen op voortschrijdend inzicht. Zo wordt stap voor stap gewerkt aan het behalen van het resultaat.

Een kanban-bord wordt vaak gebruikt om aan te geven wat er nog te doen is en welke activiteiten er de status ‘lopend’ hebben.

Leestips :

https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2016/09/08/explaining-agile/#3ea8758d301b

https://www.scaledagileframework.com

Wat zijn de consequenties van Agile werken?

Naast de genoemde voordelen is het ook van belang te beseffen wat de consequenties van Agile werken zijn. Ik noem er enkele

1. communicatie vaardigheden zijn cruciaal

Als teamlid moet je regelmatig vertellen waar je staat, waar je tegenaan loopt en hoe je geholpen kan worden.

Dit vergt communicatieve vaardigheden die je wellicht zal moeten ontwikkelen. Je vertelt het in de groep en direct aan de groep. En in de groep zit je niet alleen met vakgenoten, je team is multi-disciplinair.

 

2. verschuilen is heel lastig

De transparantie betekent dat je je niet kan verschuilen. Je successen en ook je fouten (maar dat zijn leermomenten) zijn voor iedereen inzichtelijk. Als persoon kan dit lastig zijn, als team zal veiligheid moeten creëren om die transparantie te kunnen realiseren,

 

3. feedback wordt belangrijker

In het verlengde van vorige zal je goed feedback (terugkoppeling) aan anderen moeten kunnen geven en je zal ook feedback moeten kunnen ontvangen (of voor je gevoel moeten kunnen incasseren). Als die veiligheid voldoende is en iedereen heeft de goede intenties zal dit geen probleem worden. Je zal mogelijk wel even moeten wennen.

Waardoor raken medewerkers bevlogen en betrokken?

Door de focus op zelf oplossingen mogen vinden voor problemen in plaats van het traditionele model waarbij leidinggevenden de ontworpen oplossing voorkauwen. Door meer zelfstandigheid nemen mensen ook meer verantwoordelijkheid. Er ontstaat een sfeer die je veelal ziet bij start-ups.

Door medewerkers te betrekken ontstaan er meer ideeen hoe het werk beter, makkelijker, sneller of veiliger kan. Indien deze ideeen door de medewerkers zelf worden opgepakt ontstaan niet alleen beter gedragen verbeteringen maar wordt ook gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zij zullen namelijk moeten samenwerken, problemen analyseren, onderling communiceren en plannen moeten maken. Om dit proces te ondersteunen gebruiken steeds meer bedrijven de Coimbee Toolbox.