Ideeenbus : 3 tips uit de praktijk

Goed dat je aan de slag wil met een ideeënbus. Of misschien wel een volgende stap wil maken.

Wat een ideeënbus is hoeft niet uitgelegd te worden.

Maar wat het doel is daar moeten we het eerst even over hebben.

Wat kunnen doelen van ideeënbus zijn?

Simpel gezegd is het doel om ideeën te krijgen. Maar wat voor een ideeën?

Een ander doel zou kunnen zijn om medewerkers meer te betrekken.

En nog een ander doel zou kunnen zijn dat je periodiek ideeën wil of continu ideeën wil.

Kortom bij de start van een ideeënbus zijn er een aantal cruciale vragen die beantwoord moeten worden.

Ook de volgende vraag is belangrijk: waar hang je die ideeënbus? Of misschien wil je er meerdere ophangen? Of passend bij deze tijd: een digitale ideeënbus.

En hoe ga je de beoordeling van ideeën regelen?

Genoeg vragen. We geven ook antwoorden: bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat medewerkers ideeën willen indienen?

ideeënbus 3 tips uit de praktijk
Boek: De innovatiekracht van ideeën

Aanpak voor de start van een ideeënbus

Oke je gaat aan de slag, dan zijn dit op hoofdlijnen de stappen:

  1. bepaal het doel, de eventuele beloning (niet doen, trouwens), het proces (van indienen tot en met selectie en uitvoering) en het ‘formulier’
  2. bepaal of je gaat voor fysiek, digitaal of hybride
  3. communiceer en train je medewerkers in het kunnen herkennen van een idee, want dat is zo vanzelfsprekend niet zoals blijkt uit deze geheimen over het benutten van ideeën van medewerkers
  4. leer en evalueer

De ideeënbus is vol

Het ophangen van een ideeënbus is slechts het begin.

Stimuleer je werknemers om ideeën in te dienen en het liefst bruikbare, goede ideeën.

Medewerkers moeten als eerste het vertrouwen hebben dat er serieus met hun ideeën omgegaan wordt.

En het moet duidelijk zijn dat ideeën niet leiden tot ontslag of iets dergelijks.

Als de terugkoppeling op een ingediend idee te lang duurt of erger niet plaatsvindt dan kan je beter direct stoppen.

Ander punt is dat medewerkers geholpen moeten worden om ideeën te kunnen herkennen. Een korte uitleg of training over het onderwerp ‘verspillingen’ (afkomstig uit Lean, zie deze uitleg ) helpt hierbij al enorm.

En besef dat het ook een leertraject is. Elke keer worden medewerkers beter in het bedenken van ideeën. Dit kan oplopen tot 10 goede ideeën per medewerker per jaar!