Continu verbeteren spreuken en uitspraken

If you define the problem correctly, you almost have the solution.

De kern van deze uitspraak zien wij vaak in de praktijk terug. Mensen praten snel in oplossingen (zonder het probleem goed te snappen en te weten wat de kern-oorzaak is) en gaan snel over tot actie. Met helaas als gevolg dat problemen weer terug keren. Lees meer hier over in ons artikel “het probleem van het oplossen van problemen

In God we trust. All others must bring data.

Deming is de man die Japan heeft geholpen. Hij heeft onder andere de Plan-Do-Check-Act cyclus groot gemaakt. Deze PDCA cyclus is een wetenschappelijke manier om problemen op te lossen.

De uitspraak is bedoeld om over feiten te praten met behulp van data om een probleem te begrijpen en te kunnen oplossen. Dus niet op gevoel. Lees meer hierover in ons artikel over de PDCA checklist als hulpmiddel voor succesvolle verbeteringen

We can’t solve our problems with the same thinking we used when we created them.

Problemen oplossen is teamwerk. Niet alleen variëteit qua inhoudelijke expertise is nodig, maar ook qua rollen. Een bedenker is geen uitvoerder.

Lees meer over dit onderwerp in ons artikel over “ideeënsex“.

The only thing more difficult than starting something new in an organization is stopping something old.

Een mens is een gewoontedier. Iets veranderen zorgt daarom bijna altijd voor ‘weerstand’. Hoe daar mee om te gaan? Daar zijn hele boekenkast over vol geschreven.

In onze visie gaat het om het betrekken van mensen, al vanaf de start. Niemand wil veranderd worden, maar bijna iedereen wil veranderen.

Lees meer over veranderen en betrokkenheid in dit artikel over het verandervermogen in jouw organisatie

Met beide voeten op de grond kom je geen stap verder

Stilstand is achteruitgang is ook zo’n bekende spreuk. Maar deze spreuk is echt bedoeld om de nuchterheid ter discussie te stellen. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg is ook zoiets Calvijns.

Het mooie is, je hoeft niet gek te doen. Als je maar beweegt, verbetert, in de richting van je doel. En dat doel mag best ambitieus zijn.

Blijf je verbazen en doe vooral veel experimenten. Volgens dit artikel gaat het om houding en gedrag.

The only secret to Toyota is its attitude toward learning.

De eerste gedachte bij verbeteren is betere prestaties. Maar dit is niet het primaire doel. Leren en begrijpen dat is waar het om gaat. De PDCA-cyclus is eigenlijk geen verbeter-cyclus maar een leer-cyclus.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ook Teamontwikkeling is een belangrijk onderdeel van continu verbeteren. Deze case beschrijft mooi dat verbeteren en teamontwikkeling hand in hand gaan