De dagstart als bron van verbeteractie

Dagelijks 10 minuten even als team bij elkaar komen om gisteren en vandaag te bespreken, zorgt niet alleen voor een betere sfeer in het team. Het zorgt ook voor een stroom van nieuwe verbeter-ideeën. En mits goed aangepakt zorgt het ook dat die ideeën in succesvolle verbeteringen worden omgezet.

De dagstart als bron van verbeteractie

De bron van nieuwe verbeterideeën

De dagstart is de bron voor nieuwe verbeterideeën. Belangrijk is dat medewerkers het proces goed kennen en weten welke vormen er van verspilling zijn. TIMWOODS is hiervoor een handig hulpmiddel. Daarnaast moeten medewerkers ook het vertrouwen hebben dat ze verbeteringen durven aan te dragen. Elk idee is in principe interessant en moet serieus bekeken worden door het team.

Dagstart agenda

Om de dagelijkse 10 minuten goed in te vullen is de volgende agenda nodig:

  1. kort rondje hoe “gisteren” is gegaan
  2. korte inventarisatie of er “vandaag” knelpunten te verwachten zijn
  3. of elke dag of elke week een rondje langs de lopende verbeteringen (de nieuwe verbeteringen zijn al in 1 en 2 aan de orde gekomen)

Iedereen komt voorbereid naar de dagstart. Belangrijke vaardigheid is goed naar elkaar luisteren en vooral vragen stellen.

Prestatiebord en Verbeterbord

Een typische dagstart kent een prestatiebord en een verbeterbord.

Op het prestatiebord staan de geleverde en te leveren prestaties. Verder kunnen er bedelingen op staan of een rooster en een agenda van speciale gebeurtenissen. Geef je bord een eigen tintje.

Op het verbeterbord staan de nieuw ingebrachte verbeteringen en de status van de lopende verbeteringen.

Steeds meer bedrijven gebruiken in deze tijd van digitalisering een scherm in plaats van een bord of flip-over. De Coimbee Toolbox is een handig hulpmiddel voor zowel het dagstartbord als het verbeterbord.

Resultaat van de dagstart

Het resultaat van de dagstart is dat aan het einde van de dagstart elke medewerker weet wat vandaag van hem/haar wordt verwacht, en dat het ook haalbaar is. Hij/zij heeft antwoord gekregen op zijn vragen en heeft de leidinggevende alleen nog nodig bij onverwachte calamiteiten. Minder tussentijds-overleg.

Elke medewerker is door de gesprekken in de dagstart goed op de hoogte waar de afdeling mee bezig is. Successen zijn een bevestiging van de goede weg en zorgen voor vertrouwen om meer complexe verbeteringen aan te pakken. De dagstart zorgt er voor dat het proces (en cultuur) van continue verbeteren op gang komt en blijft.

Medewerkers spreken elkaar aan en vragen elkaar om een mening. De leidinggevende treedt op als coach.

Een dagstart kan verhelderend werken en is soms pittig.

Van een dagstart worden trouwens geen notulen gemaakt. Het bord moet voldoende duidelijk zijn.

Doel van de dagstart

In een beperkte vorm kan het doel van het houden van dagstarts als volgt worden beschreven: gebruik de kennis en kunde van medewerkers om te zorgen voor verbeteringen.

Een ruimere definitie dekt meer de lading:

  1. benutten kennis/kunde medewerkers en het verbeteren bedrijfsprestaties;
  2. door medewerkers te betrekken bij het bedenken en realiseren van verbeteringen zal plezier in het werk en de betrokkenheid toenemen. Tevens zal trots op het werk en trots op het bedrijf toenemen;
  3. de dagstart zorgt voor transparantie en openheid. Iedereen weet wat er die dag verwacht wordt en is op de hoogte wat gaande is. Gedurende de dag is er minder communicatie nodig;
  4. de dagstart draagt ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden, bijvoorbeeld op het gebied van Communicatie, Feedback, Analyse en realisatie van verbeteringen;
  5. en de dagstart draagt bij aan de
    ontwikkeling van een resultaatgericht en zelfstandig team.