ISO9001 audit: maak de directie, kwaliteitsmanager en auditor blij

ISO9001 2015 en continu verbeteren

In ISO9001 2015 draait het om Klanttevredenheid en Procesverbetering. Leiderschap en Stakeholder-analyse zijn belangrijke onderdelen om ISO9001 succesvol in te voeren. Een ander belangrijk onderdeel in ISO9001 is Continu Verbeteren.

Bij Continu Verbeteren gaat het er om dat adequaat op fouten, klachten, afwijkingen gereageerd moet worden. Adequaat betekent niet alleen dat de fout of klacht opgelost moet worden (zodanig dat het niet nog een keer gebeurt) maar ook dat dit gedocumenteerd moet worden.

ISO9001 2015 continu verbeteren

De PDCA-cyclus en “5xWhy” zijn veel gebruikte manieren om structureel en blijvend de kwaliteit te verbeteren. Problemen worden op deze manier structureel weggenomen en door veel zogenaamde iteraties te doen wordt het uiteindelijke doel bereikt.

Illustratie man vraagt 5 x waarom

Zo wordt de kwaliteitsmanager blij

Met de komst van de nieuwe ISO 9001 is er het een en ander veranderd voor de kwaliteits­manager. De tijd om veel alleen te doen is voorbij omdat de directie eindverantwoordelijk is voor kwaliteit, maar ook omdat kwaliteit breder in de organisatie wordt uitgezet.

Als kwaliteitsmanager wordt u blij als medewerkers en teamleiders actief met het verbeteren of voorkomen van fouten en afwijkingen bezig zijn. Concreet wordt u blij als managers en medewerkers hun verantwoordelijk oppakken en als u geen actielijst hoeft bij te houden van openstaande issues dan wordt uw functie veel interessanter.

Medewerkers en teamleiders kunnen die actieve rol heel eenvoudig op zich nemen, zoals de volgende korte video laat zien.

In de praktijk blijkt dat de werkwijze, zoals uitgelegd is in de video, de volgende voordelen biedt:

  • de kwaliteitsmanager kan zich bezighouden met zijn/haar kerntaken; verbeteringen worden toegewezen aan teams en kennen een eigenaar, hierdoor kan worden gestuurd op verantwoordelijkheid (die dus niet meer bij de kwaliteitsmanager ligt);
  • de getoonde PDCA-cyclus, de “5xWhy” vraag en OK-status bewaking zorgen voor succesvolle realisatie van verbeteringen, zodanig dat problemen definitief worden opgelost en niet meer terugkeren;
  • doordat problemen en oplossingen gedocumenteerd worden, ontstaat er een steeds rijkere kennisdatabank die voor alle medewerkers toegankelijk is;
  • de communicatie (een aspect dat bepalend voor succesvol verbeteren en samenwerken) wordt met behulp van de getoonde werkwijze sterk ondersteund: medewerkers worden bijvoorbeeld geattendeerd op openstaande verbeteringen en elke medewerker kan de status van alle verbeteringen eenvoudig online volgen;
  • medewerkers merken dat er naar hun geluisterd wordt en voelen zich daardoor betrokken; het plezier in het werk neemt toe, het ziekteverzuim neemt af en de bedrijfs-prestaties nemen toe. Win/win/win;
  • doordat het proces van continu verbeteren professioneel wordt aangepakt en wordt ondersteund laat de praktijk zien dat er een positieve ontwikkeling is qua aantal ingediende en gerealiseerde verbetersuggesties:
continu verbeteren resultaten COIMBEE

Belangrijk is natuurlijk hoeveel van deze verbeteringen succesvol zijn afgerond. Bij bedrijf A zijn er 57 (van de 87) succesvol afgerond. Er zijn 15 (van de 87) verbetersuggesties ‘afgewezen’.

Resultaten Continu Verbeteren met de COIMBEE Toolbox

Het aantal bedrijven, dat de COIMBEE Toolbox gebruikt is groeiend. Ook het aantal verbeteringen wat elk van die bedrijven vastlegt en oppakt is groeiend, zoals bovenstaande afbeelding laat zien.

Illustratie commentaar van teamleider in gebruik van programma

ISO 9001 is de internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.

Kwaliteitsmanagement is van toepassing op alle processen in uw organisatie en zorgt ervoor dat uw product of dienst voldoet aan de eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook die van andere belanghebbenden. Het behalen van het ISO 9001 certificaat op het gebied van kwaliteitsmanagement is tevens een teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen door uw organisatie.

Certificering door een onafhankelijke partij volgens de eisen van de ISO 9001 norm verzekert dat uw organisatie voldoet aan de internationaal erkende kwaliteitseisen. De ISO certificering staat garant voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement beschikt u over een gecertificeerd managementsysteem dat zorgt voor continue verbetering van kwaliteit.

In vrijwel iedere sector van onze maatschappij is ISO 9001 een begrip: het is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Het ISO 9001 document wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO). Bij de totstandkoming is samengewerkt door internationaal erkende organisaties op het gebied van kwaliteit en normen. Het NEN uit Delft publiceert de ISO 9001 norm onder de titel NEN-EN-ISO 9001. De ISO certificering wordt door een onafhankelijke partij, de certificerende instelling, aan een organisatie uitgereikt als de organisatie voldoet aan de eisen van de ISO norm. Kwaliteitsmanagement en de bijbehorende ISO certificaten zijn o.a. van belang voor business continuity: dankzij de kwaliteit van een product of dienst verzekert een organisatie of bedrijf zich dat klanten tevreden en loyaal zijn omdat het bedrijf voldoet aan de eisen van de genoemde partijen. Interne audits en gedocumenteerde informatie borgen niet alleen kwaliteit maar ook maatschappelijk verantwoord produceren. De ISO 9001 certificering verzekert kwaliteit vanaf ontwerp en ontwikkeling van het product of dienst en borgt de kwaliteitsverbetering middels PDCA.

Bekende andere certificaten naast ISO 9001 certificering

De ISO 9001 certificering is de bekendste wereldwijd erkende certificering voor kwaliteit. Met name in de bouw worden naast het VCA certificaat voor veilig werken, (o.a. met gevaarlijke stoffen) vaak ook het BRL certificaat voor bodemsanering (SIKB 7000), het BRL certificaat voor veilig en milieuvriendelijk saneren SVMS-007 en het Groenkeur certificaat behaald. Veel uitzendorganisaties in de bouw behalen tevens het VCU certificaat. De ook wereldwijd erkende norm ISO 13485 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen gericht op medische hulpmiddelen. Dit systeem richt zich net als de ISO 9001 op het verbeteren van de klantgerichtheid en klanttevredenheid en het voldoen aan de wettelijke en bedrijfseigen eisen.