Interventies

Interventies zijn bedoeld om kennis, houding of gedrag te beïnvloeden.

Je wil bijvoorbeeld dat iemand meer betrokken is. Of dat iemand zijn afspraken nakomt. Of pro-actief is. Of initiatief neemt.

Na een gedegen analyse kan je een gerichte en effectieve interventie bepalen en inzetten.

Gebruik dit handige overzicht om jouw interventie te kiezen of je eigen interventie(s) te bepalen. Er zit geen volgorde in de beschreven interventies. De lijst is nog in ontwikkeling.

Besef dat dit ook interventies zijn: werkoverleg, 1 op 1 overleg, een compliment of klacht. En ook een functioneringsgesprek of het aannemen van een nieuwe medewerker zijn voorbeelden van een interventie.

interventie