Wat is er te leren van de ervaringen van andere Continu Verbeter managers?

Jij bent niet de enige die bezig is om structureel te werken aan verbeteringen. En je zal ook niet de enige zijn die af en toe ‘barrieres’ moet overwinnen.

Om van elkaar te leren hebben we een aantal verantwoordelijken voor continu verbeteren gevraagd om 3 tips te benoemen en minimaal 1 uitdaging / barriere. Gebaseerd op hun ervaring in de organisatie waar ze nu actief zijn.

We zijn op zoek gegaan naar de wat ongebruikelijke tips.

Tevens hebben we ze gevraagd aan te geven in welke mate ze het eens zijn met de volgende definitie van Continu Verbeteren:

Het proces van vaak / regelmatig indienen, selecteren en realiseren van verbeteringen door medewerkers. Het gaat om kleine verbeteringen (1 uur werk tot max 12 weken). Verbeteringen kunnen zijn gericht op processen, producten of diensten.
Van belang is dat de resultaten blijvend zijn. M.a.w. dat problemen definitief verholpen worden en er geen terugval naar de oude situatie plaatsvindt.

Wellicht inspireert het je. Of misschien is het wel “gedeelde smart, halve smart”.

Leestip

In de komende maanden zullen we meer ervaringen verzamelen en publiceren. Vervolgens maken we een samenvatting en wellicht conclusie.

Wil je ook jouw ervaringen delen dan kan je dat doen via onze contactpagina.

Reactie 1 / Voornaam Raquel Datum: 13-8-2021
Tips 1. Een duidelijke en aansprekende why. 2. Communiceren, communiceren, communiceren. Herhalen, herhalen, herhalen. 3. De juiste skills om de cultuurverandering aan te jagen en te realiseren
Uitdagingen Het “daar-heb-ik-geen-tijd-voor”-fenomeen.

De organisatie structureel leren denken in problemen en oorzaken alvorens naar een oplossing te schieten.

Van zelf doen naar faciliteren (teammanagers).

Een duidelijke en aansprekende why. Verbeterstappen kunnen we leren, tools zijn beschikbaar, maar… waarom continu verbeteren?

Context Shared Service Centre van 80 medewerkers in een social enterprise van 3.400 medewerkers. Dit jaar begonnen met het implementeren van structureel continu verbeteren. Volwassenheidsniveau 2 (de plek der moeite).
In welke mate eens met de definitie van CV Volledig.
Reactie 2 / Voornaam Ad Datum: 17-8-2021
Tips 1. Stel doelen met het team 2. Start met kleine verbeteringen en rond ze af voor een volgende wordt opgepakt 3. Bepaal met het team de focus en de stel prioriteit
Uitdagingen Als een verbetering niet bijdraagt aan de doelen die door het team zijn gedefinieerd, de keuze maken om deze verbetering niet op te pakken.

Daarnaast het afronden en borgen van verbeteringen is lastig, verbeteringen worden enthousiast opgepakt maar vervolgens niet afgerond.

Quote: “Een verbetering die niet is afgerond, is waardelozer dan een verbetering die nog niet is opgestart.”

Context 250 medewerkers; in handels/productie/logistieke omgeving; We zijn ca. 2 jaar geleden gestart met continu verbeteren. Een half jaar geleden is een CV manager gestart, daarmee krijgt CV meer aandacht en zijn tools en technieken geïntroduceerd.
In welke mate eens met de definitie van CV Volledig.

Let wel op!!

CV is een middel en niet het doel.

Sense of urgency: Een nieuwe CIO, die ervaring heeft met Continu Verbeteren, en een project voor de implementatie van een nieuw ERP systeem, wat een grote verandering met zich meebrengt, zijn de belangrijkste triggers om een CI-manager aan te stellen. De CI-manager gaat helpen om de organisatie te veranderen naar een CI-cultuur.
Reactie 3 / Voornaam Rene Datum: 19-8-2021
Tips 1. Management het goede voorbeeld laten zien en laten sturen op verantwoordelijkheid en resultaten/output 2. investeren in trainen / stimuleren coachende leiderschap. Mijn ervaring is dat managers niet goed in staat zijn hun medewerkers te coachen in het stapje voor stapje verbeteren. Het continu op de huid zitten i.p.v. geleidelijk aan begeleiden en coachen naar het samen realiseren van verbeteringen werkt averechts en krijgt daardoor een negatieve associatie 3. alleen maar pull gericht werken in opdracht van directie (noodzaak) en verbeterteam(s) samenstellen van ambassadeurs
Uitdagingen Er komen genoeg verstoringen op tafel, maar zodra het ‘moeilijk’ wordt of er zijn andere afdelingen bij betrokken, dan komt er geen verbetergroep of oplossing tot stand
Context Ca. 80 medewerkers / 5 MT-leden
In welke mate eens met de definitie van CV Volledig.
Sense of urgency / aanleiding O.a. uit medewerker tevredenheidsonderzoek is naar voren gekomen dat de verbinding tussen de afdelingen verbetering behoeft. Initiatief kwam namens directeur.
Reactie 4 / Voornaam Ron Datum: 25-8-2021
Tips 1. Gebruik dagstarts om verbeteringen te initiëren, vast te leggen, te volgen en te borgen. 2. Vier successen en leg deze vast (successenlijst) zodat je laat zien dat er verbeteringen gerealiseerd worden. 3. Standaard werken en procesconfirmatie is een gedegen basis voor continue verbeteren. Goede standaarden versneld het aantal verbeteringen.
Uitdagingen Zorgen dat medewerkers aangehaakt blijven. Zowel bij verbeteringen (continue verbeteren), dagstarts, standaard werken als bij procesconfirmatie.
Context 1100 medewerkers; in productieomgeving; 5 jaar bezig met continu verbeteren
In welke mate eens met de definitie van CV Volledig.
Reactie 5 / Voornaam Andries Datum: 31-8-2021
Tips 1.Iedereen moet de 8 vormen van waste kennen 2. Iedere dag een verbetering van 2 seconden van iedereen 3. Het maken van voor en na video’s van verbeteringen
Uitdagingen Tijd krijgen van het bedrijf om het een proces te maken in plaats van het bovenop andere werkzaamheden te leggen

Heldere kaders krijgen vanuit het DT om mee te werken, (ofwel onduidelijkheid op de vloer over hoe en wat dan precies verbeteren)

Filosofie overbrengen naar de medewerkers

Context 200 medewerkers/3mt leden; in productieomgeving; 1,5 jaar bezig met continu verbeteren
In welke mate eens met de definitie van CV Eens maar vind hem nog niet af, het stukje van inbedden/verankeren van continu verbeteren in het denken en doen van alle medewerkers is een cruciaal onderdeel van de taak van de verbetermanager.
Reactie 6 / Voornaam Wim Datum: 6-9-2021
Tips 1. Betrek de persoon die een verbetering heeft ingediend ook met de implementatie van zijn suggestie. Niet alleen wordt het probleem daardoor ook beter gedefinieerd en bijgevolg ook de oplossing, de persoon in kwestie voelt een grote graad van betrokkenheid . Hij wordt eigenaar van de oplossing. Betrek zo vroeg mogelijk de mensen van de werkvloer bij een verandering, kom niet af met een pasklare oplossing , geef alvast het gevoel dat iemand mee eigenaar is van een oplossing, nieuwe werkwijze, nieuwe technologie. 2. Reserveer als organisatie bewust tijd om continu te verbeteren. Het moet duidelijk zijn dat dit voor iedere werknemer een onderdeel uitmaakt van zijn functie, deze verwachting moet dus heel helder aanwezig zijn bij iedere werknemer. 3. Visualiseer de verbetering, de standaard , … het visueel maken van, versterkt tevens het team . We zien dat we als het als team goed hebben gedaan , ik zie een afwijking van de standaard , hoe kan ik helpen ?
Uitdagingen We denken heel snel in oplossingen en dit vanuit ons kader – laat ons eerst het probleem beter definiëren , een afdelingsoverschrijdende aanpak kan hierin zeker helpen en zorgt voor een duidelijkere probleemstelling en effectievere oplossing.
Context 93 medewerkers , 1 jaar bezig met continu verbeteren.
In welke mate eens met de definitie van CV Verbeteringen kunnen ook gericht zijn op samenwerking tussen mensen , verbeteringen kunnen ook gericht zijn om het potentieel aanwezig bij de mensen en organisatie meer aan bod te laten komen.

Standaarden maken een belangrijk onderdeel uit van het Continu verbeteren : het gezamenlijk stellen van een standaard, en deze standaard vervolgens verbeteren via incrementele stappen of abrupt via nieuwe technologie, werkwijze,…

Sense of urgency: Operational excellence is een duidelijke strategische pijler met verschillende drivers (klant, organisatie, omgeving, werknemers). Klanten willen steeds een beter product tegen een goedkopere prijs
Reactie 7 / Voornaam Alan Datum: 9-9-2021
Tips 1. Begin met kleine verbeteringen in je eigen omgeving 2. Vier je successen 3. Vastellen van “Wat is nu eigenlijk het probleem?” voordat de oplossingen worden beoordeeld.
Uitdagingen Een verbetering voor jou, hoeft niet automatisch een verbetering te zijn voor een ander. Vaak is niet duidelijk wat het probleem van een ander is. Uiteindelijk gaat het om de prestatie van de gehele organisatie.
Context R&D, productie, assemblage, verkoop van industriele machines. 100 medewerkers. 2 jaar geleden gestart met Continu Verbeteren.
In welke mate eens met de definitie van CV Eens
Sense of urgency: Groei, maar bestaande productiefaciliteit is te klein. Door continu te verbeteren doorlooptijd verkorting gerealiseerd zodat omzet groei wel mogelijk is. Plus wens om medewerkers te betrekken
Reactie 8 / Voornaam Rik Datum: 14-9-2021
Tips 1. Stimuleer Continu Verbeteren door dit op te nemen in iemands jaardoelen en daar op te coachen 2. Besteed wekelijks tijd aan Continu Verbeteren in 1 van de dagstarts 3.Vier successen
Uitdagingen

Vluchtigheid c.q. korte termijn van prioriteiten van top management, dus behouden buy-in van top in alle hectiek.

Consistent en eenduidig beeld van begrip Continu Verbeteren in de hele organisatie.

Context

Adminstratieve organisatie 400 medewerkers

In welke mate eens met de definitie van CV Volledig
Sense of urgency: x

Webinar 12-10-2021

Zoals aangegeven gaan we door met het verzamelen van deze ervaringen om vervolgens een samenvatting en wellicht conclusie te maken.

Interessant zijn ook de vragen die we krijgen van de deelnemers van ons webinar van 12 oktober 2021.

Bij de aanmelding krijgt elke deelnemer nl. de vraag wat hij / zij in het webinar behandeld wil hebben. Hieronder zie je de reacties van de deelnemers (ingeschreven voor 15-8-2021; het aantal deelnemers is ondertussen meer dan 35)

Coimbee webinar 12 oktober 2021

Doe je ook mee?

In het webinar van 12-10-2021 zullen we ingaan op bovenstaande, onder andere aan de hand van het Continu Verbeteren volwassenheidsmodel.

Tevens bespreken we de ‘barrieres’ die 22 verantwoordelijken voor Continu verbeteren ons hebben aangegeven (vertaald naar 8 succesfactoren).

continu verbeteren maturity model
8 succesfactoren voor de continu verbeter manager