Op zoek naar een verbeter expert?

Coimbee bevat alles wat een team of organisatie nodig heeft om professioneel te verbeteren.

We merken dat organisaties ons benaderen om onze expertise op het gebied van verbeteren. Hier kunnen we geen invulling aan geven omdat wij ons richten op de ontwikkeling en groei van Coimbee.

Wat we wel kunnen is ons netwerk van verbeter experts aanbevelen.

Jeroen de Groot

Lean Black Belt

Black Belt | Interim | Trainer | Coach | Lean Manager, Operational Excellence, Change Management

Sinds 2009 help ik organisaties op verschillende manieren bij het verbeteren van prestaties, door:
• Teams/management te begeleiden naar hogere klantwaarde / effectiviteit / efficiëntie / flow / werkplezier.
• Directie / management te begeleiden bij het realiseren van strategische doelen.
• Als projectleider te fungeren voor concrete verbeterprojecten.
• Medewerkers te coachen in het zelf realiseren van verbeteringen.
• Lean transformaties te ontwerpen en leiden als programmamanager.
• Op te treden als interim manager met een verbeteropdracht.

Dick van Wieren

Lean Black Belt

Waar het mij om gaat is organisaties beter te maken. Echt blij word ik als ik anderen kan laten ervaren hoe het is om met minder inspanning betere resultaten te behalen. Mijn motto is daarbij niet harder te werken maar vooral slimmer.

Ik ben een ervaren COO die kosten en kwaliteit gedreven is en staat voor doelgerichtheid, deskundigheid en oplossingen op maat. Werken in een familiebedrijf in nauwe samenwerking met de eigenaar, werken in de voedingssector, bedrijven in binnen en buitenland op afstand aansturen, de vinger op de zere plek leggen (ook zonder spreadsheets): Ik weet wat te doen om in een productieomgeving het beste uit mensen te halen.

Henno Staal

Lean Black Belt

Broad experience in improving productivity en customer service in several industries like metal, food & pharma.

Specialties: Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing, OEE, 5S, Supply Chain Management

Eric Klappers

Lean Black Belt

Mijn drive is om organisaties en mensen in beweging te krijgen in het streven naar steeds weer het hoogst haalbare resultaat te realiseren in logistieke en operations proces verbetering.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: de synergie tussen bedrijfsprocessen en - systemen met een ‘end-2-end’ visie op de keten en waardecreatie voor de klanten.

Ervaring | Interim management operations & logistiek, Lean programma management en coaching, Lean projecten, project- en programma management.