Resultaat vragenlijst

laatst bijgewerkt 13-12-2018 (minimaal 1 keer per maand werken we dit bij)

 

Vraag: Wat versta jij onder Continu Verbeteren?

Gegeven antwoorden:

Het in een regelmatige frequentie herkennen, initieren, uitvoeren en afronden van verbeteringen in processen vanuit de operationele lijn van een organisatie. Deze kunnen kwantitatief en kwalitatief van aard zijn en wordt gestimuleerd en ondersteund door het management van de organisatie.

het integreren van verbeteringen in het dagelijks werk van medewerkers

Op een gestructureerde wijze omgaan met verbeterideeen zodat er ook echt voortgang zit op de ideeen.

Samen kritisch kijken of alle processen verbeterd kunnen worden. Leren van dingen die verkeerd gaan.

Streven naar perfectie. Iedere dag weer bezig zijn om je werk nog beter, efficienter te doen.

‘Continu verbeteren’ staat voor het cyclisch zien van verbeterkansen in het werk en deze samen met de cliënt realiseren en vervolgens daarna verder verbeteren. ‘Continu verbeteren’ wordt gedaan vanuit de intrinsieke motivatie om de goede dingen in het werk, steeds beter te doen.

Een verbetercultuur waarin medewerkers en leidinggevenden open staan om samen naar processen te kijken en deze elke dag weer een stapje verder te verbeteren.

Kritisch constant je processen herzien

Vraag : Wat doet jouw organisatie op het gebied van Continu Verbeteren?  

Gegeven antwoorden:

Bij ons zijn we al ver op het gebied van continu verbeteren. Alle middelen, ruimte en tools zijn aanwezig om op een goede manier goede verbeteringen vanuit de operatie te kunnen realiseren. De mind set van de organisatie is ook gericht op continue verbeteren.

bedrijfsbreed zou continu verbeteren breed moeten omarmen, waardoor continue verbeteren in het DNA terecht komt

Momenteel nog niet een gestructureerde aanpak, maar veel losse flodders die soms wel en soms niet worden opgevolgd.

Meer, maar het is lastig om alle initiatieven te kanaliseren, uit te voeren en succesvol te laten zijn. Er speelt altijd meer in een bedrijf (dagelijkse business), we kunnen niet alleen met verbeteren bezig zijn.

Alle initiatieven en ideeen die leven bij de mensen in de organisatie meer en beter gaan delen, zodat kleine lokale verbeteringen breeder opgepakt worden en ideeen elkaar gaan versterken.

Sinds 2015 hebben wij een programma geent om het gedachten goed van continu verbeteren in de organisatie eigen te maken. Het programma wordt nu afgerond en continu verbeteren wordt blijvend goed geregeld mede door het onder te brengen onder de afdeling Klant en Kwaliteit.

Het zou mooi zijn als er nog iets meer capaciteit beschikbaar zou zijn om teamleiders te begeleiden bij het continu verbeteren. Dan zouden we er nog wat meer rendement uit kunnen halen.

gaat vooral om nut en noodzaak. Vooral op technisch/IT gebied vernieuwen is nodig

Vraag: wat zijn de barrieres

Gegeven antwoorden:

  • aansluiting van topmanagement is lastig, geen ervaring met lean of verkeerde beelden ervan
  • Veel verschillende projecten op ons bordje waardoor we voor deze structurele aanpak te weinig tijd nemen.
  • Tijd / capaciteiten-competenties van mensen/ prioriteiten stellen / geld / focus
  • Bestaande cultuur van eilandjes binnen de organisatie. Mensen worden ook niet gemobiliseerd om hier tijd aan te besteden. Men wordt “afgerekend” op de dag-dagelijkse output. Langere termijn verbeteringen krijgen hierin geen of te weinig aandacht.
  • De grootte van de organisatie en de mate waarin couleur lokale wordt geaccepteerd en daarmee standaardisatie in de weg staat.
  • Meer capaciteit voor continu verbeteren vereist in eerste instantie een grotere investering. Uiteindelijk wordt dat (als het goed is) wel terugverdiend, maar er moet wel budget beschikbaar zijn. Ook kan het lasting zijn om de juiste mensen met de juiste kennis en vaardigheden te vinden die ook nog goed passen in de cultuur van het bedrijf.

onderzoek continu verbeteren
Soort organisatie
Bedrijfs grootte in FTE
Functie van de respondent