Via deze korte video's een overzicht van de mogelijkheden

COIMBEE ondersteunt elk onderdeel van Continu Verbeteren

 • 1. Genereren

  Het verbeterproces start met een verbeter suggestie. Een medewerker of team heeft een idee om het werk te verbeteren. Dit idee kan gaan over veiligheid, kwaliteit of het wegnemen van overbodige zaken (‘verspillingen’)

 • 2. Registreren

  Om het overzicht te behouden moeten de verbeter suggesties vastgelegd worden in de COIMBEE Toolbox. Als ze zijn vastgelegd zijn de suggesties voor alle medewerkers zichtbaar. Transparantie zorgt er voor dat de opvolging gegarandeerd is.

 • 3. Selecteren

  Het team bespreekt de verbeter-suggesties en beslist welke suggesties wordt opgepakt. Het management heeft hierin een ondersteunende rol.

 • 4. Realiseren

  Medewerkers gaan in een verbeterteam aan de slag met een gestructureerde aanpak (PDCA-cyclus en de ‘root-cause’ analyse) plus bijhorende checklist. Dit zorgt er voor dat het probleem juist wordt aangepakt en de juiste oplossing wordt gerealiseerd, zodanig dat het probleem … Read More

 • 5. Feliciteren

  Wanneer de verbetering is gerealiseerd dan is het belangrijk dat het verbeterteam hiervoor complimenten of felicitaties krijgt. Dit is niet alleen bedoeld om het team te waarderen maar ook om de rest van de organisatie te laten zien dat continu … Read More

 • 6. Rapporteren

  Rapporteren is niet alleen bedoeld om verantwoording af te leggen maar ook voor het informeren en betrokken houden van alle medewerkers. Rapporteren gaat niet alleen over financieel resultaten, maar ook over leren, de mate van interactie en de mate van … Read More

 • 7. Leren

  Leren is bedoeld om beter te worden in Continu Verbeteren zodat het aantal succesvolle verbeteringen omhoog gaat, maar ook dat medewerkers meer plezier in hun werk krijgen.