Toolbox voor Continu Verbeteren

Met de Coimbee Toolbox zorgen steeds meer bedrijven voor betere prestaties en betrokken medewerkers.

De Coimbee Toolbox is een state-of-the-art IT oplossing in de Cloud en gebaseerd op HTML-5.

Dat betekent: geen zorgen voor hardware en software. Dus volledige focus op het proces van continu verbeteren.

coimbee continu verbeteren

Op hoofdlijnen bevat de Coimbee Toolbox de volgende functies:

 1. Verbetersuggesties worden per team vastgelegd.
 2. Medewerkers voeren een verbetersuggestie in.
 3. Als team wordt geselecteerd welke verbetersuggesties worden opgepakt.
 4. De uitgekiende PDCA checklist ondersteunt bij een succesvolle realisatie van een verbetering.
 5. Afgeronde verbeteringen kunnen een speciale status krijgen en komen daarmee op de lijst met successen.
 6. Medewerkers stimuleren elkaar met Like en Commentaar mogelijkheden.
 7. Management kan eenvoudig zijn voor welke strategische initialen er verbeter-suggesties zijn benoemd en welke fase die zitten en wat ze hebben opgeleverd.
 8. Diverse online rapportages zorgen voor inzicht, overzicht en sturing.

De 7 stappen van Continu Verbeteren

 • 1. Genereren

  Het verbeterproces start met een verbeter suggestie. Een medewerker of team heeft een idee om het werk te verbeteren. Dit idee kan gaan over veiligheid, kwaliteit of het wegnemen van overbodige zaken (‘verspillingen’)

 • 2. Registreren

  Om het overzicht te behouden moeten de verbeter suggesties vastgelegd worden in de COIMBEE Toolbox. Als ze zijn vastgelegd zijn de suggesties voor alle medewerkers zichtbaar. Transparantie zorgt er voor dat de opvolging gegarandeerd is.

 • 3. Selecteren

  Het team bespreekt de verbeter-suggesties en beslist welke suggestie wordt opgepakt. Het management heeft hierin een ondersteunende rol.

 • 4. Realiseren

  Medewerkers gaan in een verbeterteam aan de slag met een gestructureerde aanpak (PDCA-cyclus en de ‘root-cause’ analyse) plus bijhorende checklist. Dit zorgt er voor dat het probleem juist wordt aangepakt en de juiste oplossing wordt gerealiseerd, zodanig dat het probleem niet terugkeert en dus blijvend wordt opgelost.

 • 5. Feliciteren

  Wanneer de verbetering is gerealiseerd dan is het belangrijk dat het verbeterteam hiervoor complimenten of felicitaties krijgt. Dit is niet alleen bedoeld om het team te waarderen maar ook om de rest van de organisatie te laten zien dat continu verbeteren belangrijk is en dat deze verbetering succesvol is gerealiseerd.

 • 6. Rapporteren

  Rapporteren is niet alleen bedoeld om verantwoording af te leggen maar ook voor het informeren en betrokken houden van alle medewerkers. Rapporteren gaat niet alleen over financieel resultaten, maar ook over leren, de mate van interactie en de mate van participatie.

 • 7. Leren

  Leren is bedoeld om beter te worden in Continu Verbeteren zodat het aantal succesvolle verbeteringen omhoog gaat, maar ook dat medewerkers meer plezier in hun werk krijgen.

Overzicht van een aantal mogelijkheden van de Coimbee Toolbox

24*7, waar je ook bent kan elke medewerker een verbeter-suggesties vastleggen. In nog 10 geen seconden is de verbeter-suggestie vastgelegd en voor iedereen beschikbaar.

De ingebouwd functies Like, Share en Follow dragen bij aan een cultuur van continu verbeteren. Net zoals de functie om Successen te delen. Tevens is de mogelijkheid om Nieuws te plaatsen rondom continu verbeteren.

Het digitale verbeterbord (kanban) zorgt er voor dat in 1 oogopslag de status van de verbeteringen duidelijk is. Door een verbetering ‘te slepen’ verander je eenvoudig de status.

Ook het dagstart bord is via de toolbox eenvoudig digitaal te maken. Voordeel is dat medewerkers op elke plek kunnen deelnemen aan de dagstart.

Alle rapportages zijn direct beschikbaar. Via het dashboard zijn de belangrijkste indicatoren inzichtelijk. Detail-rapportages over de planning, status en voortgang zijn ook beschikbaar.

Via de ingebouwd PDCA-checklist heeft een verbeter-team een gestructureerde en bewezen aanpak voor handen. Ook ideaal voor de betreffende manager omdat die direct zicht heeft op de stappen en acties die het verbeterteam zet en heeft gezet.

Verbeteringen moeten een doel hebben. De strategische initiatieven geven hiervoor de richting. Per strategisch initiatief is in 1 oogopslag duidelijke welke verbeteringen daaraan gekoppeld zijn en wat hun bijdrage is

Aan een team en aan elke verbetering kunnen documenten worden gekoppeld, zodat de opgedane kennis beschikbaar is voor elke medewerker binnen de organisatie. In combinatie met zogenaamde Lessons Learned en de Hints en Tips wordt de Coimbee Toolbox een grote verzameling met kennis.

Coimbee toolbox voor continu verbeteren
Ben je klaar om zelf in onze demonstratie-omgeving de Coimbee Toolbox uit te proberen ?