Onderzoek naar Continu verbeteren

Doe je ook mee?

Na afronding van de vragen krijg je terugkoppeling van de eerder gegeven antwoorden door de andere deelnemers.

Vragen die worden gesteld zijn onder andere: wat versta je onder Continu Verbeteren, wat jou organisatie op het gebied van continu verbeteren en wat vindt jouw organisatie daarvan.

De uitkomsten zijn interessant voor elke deelnemer omdat daarmee een vergelijking met andere organisaties gemaakt kan worden wat betreft Continu Verbeteren.