Versie 4.3 (beschikbaar vanaf mei 2020)

In versie 4.3. zijn de volgende mogelijkheden nieuw of uitgebreid of aangepast:

 1. Gannt-chart en Actieknop
 2. Moodindicator per medewerker en team
 3. Klanten feedback
 4. Help en feedback

Startscherm Coimbee versie 4.3.

Coimbee startscherm versie 4.3

Gantt-chart

Acties zijn veelal gekoppeld aan een Verbetering. Ze kunnen ook gekoppeld zijn aan een Dagstartbord of Maandstartbord.

Acties hebben natuurlijk een start- en einddatum en een eigenaar.

In het scherm van de betreffende verbetering is nu duidelijk zichtbaar met de rode button hoeveel openstaande acties er zijn.

Alle acties staan nu ook keurig op een rij in een zogenaamd Gannt-chart. Je kan dan een overzicht per dag, week of maand bekijken. Met de toggle-knop komen de acties in het overzicht. Het Gantt-chart kan je ook exporteren.

De acties per medewerkers staan nog steeds in de persoonlijke actielijst in het menu.

Om je ervoor te zorgen dat je geen actie vergeet, stuurt Coimbee je via de mail een reminder.

Moodindicator

Medewerkers kunnen aangeven in welke mate ze plezier in het werk hebben op een schaal van 1 tm 10. Ook kan een toelichting worden vastgelegd. Hierdoor kan de medewerker zien wat de ontwikkeling van de mate van plezier in het werk is (alle vastgelegde scores en toelichtingen worden bewaard). Het is daardoor ook een reflectie middel geworden.

De cijfers komen anoniem ter beschikking op team-niveau. Voor de HR-verantwoordelijke komen de cijfers en  toelichtingen per team ter beschikking. De koppeling met de medewerker komt dus niet ter beschikking. Hierdoor is een dagelijkse score van de mate van plezier in het werk ter beschikking. Een kostbaar medewerkerstevredenheid onderzoek over het afgelopen jaar is hierdoor o.i. overbodig.

Feedback van jullie klanten

Elke organisatie heeft klanten. Consumenten, bedrijven, patiënten, ouders, interne klanten, etc. Weten  wat de klant belangrijk vindt en verwacht is basiskennis om te kunnen  verbeteren.

Vanaf versie 4.3. is het daarom mogelijk om feedback van klanten vast te leggen door de manager. Medewerkers krijgen zo nog beter inzicht in wat de klant belangrijk vindt.

Help functie

Elk scherm heeft een Help knop. Door die te gebruiken verschijnt er een pop-up venster met uitleg en  een verwijzing naar de Support-desk en een verwijzing naar de uitgebreide handleiding. Wellicht nooit nodig, maar goed om te weten dat dit mogelijk is.

En nog veel meer

 1. de afbeelding die je bij een verbeter-suggestie invoert wordt nu mooi op het scherm getoond
 2. bij het wijzigen van de status van een  verbetering naar Afgerond, verschijnt een scherm met de mogelijkheid om een korte toelichting  op te nemen en datum van afronding in te vullen (deze datum bepaalt in welke periode het resultaat van een verbetering getoond wordt in de grafiek in het dashboard)
 3. in het overzicht met verbeteringen staat nu ook de reden van Afwijzing bij verbeteringen die zijn afgewezen
 4. de knop om de Dagstart en Maandstart te wijzigen is nu rechtsboven geplaatst, zodat dit  nog eenvoudiger kan plaatsvinden.
 5. de Goed Bezig Indicator op het startscherm heeft een prominentere positie. Het doel is om medewerkers te stimuleren en te bedanken voor hun bijdrage.

Wist je dat ?

 1. door een verbetering een Like te geven je elkaar stimuleert? Als er 1 mee begint volgt de ander al snel.
 2. dat je ook Commentaar kan geven? Liefst opbouwend natuurlijk.
 3. dat je van een verbetering heel eenvoudig een PDF kan maken via de actieknop? De PDF komt dan in het ‘tabblad’ Documenten
 4. dat er een handig overzicht is waar je in 1 oogopslag kan zien welke verbeteringen extra aandacht nodig hebben?
 5. dat er ook een planning van alle verbeteringen in Coimbee zit?
 6. dat je heel eenvoudig verbeteringen kan koppelen aan Strategische Initiatieven? En dat je per Strategische Initiatief kan zien welke verbeteringen er zijn en wat die opleveren?
 7. dat je de Herkomst van elke verbetering met 1 klik kan vastleggen? Zo krijg je inzicht in de bron van verbeteringen.
 8. dat je met de handige Nieuws-functie alle medewerkers beter betrekt bij continu verbeteren?

Jullie feedback

De kurk van verbeteren is weten wat de klant wil. Wij willen dus ook weten wat jij als klant wil. Elk scherm in Coimbee is daarom voorzien van een Feedback knop. Daarmee kan je heel eenvoudig vertellen wat je goed vindt en wat beter kan of moet.

Laat je horen !

Jouw feedback is de basis voor de volgende versie van de Coimbee Toolbox.

Overzicht van de mogelijkheden van Coimbee

coimbee wat kan je per mee