Minder werkdruk en meer werkplezier in het Onderwijs?

De werkdruk in het Onderwijs is hoog. Dat is geen nieuws meer, maar een probleem waar al veel aandacht aan besteed wordt met tot op heden geen echte oplossing.

De oorzaken voor deze hoge werkdruk verschillen per school en soort school (po, vo, mbo, hbo, universiteit).

Er zijn diverse factoren die zorgen voor deze werkdruk. Zoals het gedrag van leerlingen, de toenemende hoeveelheid administratief werk (en vaak is dit geen leuk werk) en de mondigheid van ouders en leerlingen. Als je aan docenten vraagt wat de meeste werkdruk oplevert, dan is dat niet het lesgeven zelf !

Om te werken aan een oplossing is het nodig om deze gangbare definitie van werkdruk als basis te nemen: Als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn (werkbelasting), het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) te boven gaat is er sprake van hoge werkdruk.

Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden en het ontbreken van voldoende steun door collega’s en leidinggevende om aan de gestelde eisen te voldoen, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers.

Onderstaande afbeelding Werkdruk model van TNO geeft helder weer waardoor werkdruk bepaald wordt.

minder werkdruk en meer werkplezier in het onderwijs
Werdruk model van TNO

Werkdruk in het onderwijs aanpakken

Om de werkdruk in het Onderwijs aan te pakken is de aanpak in de TNO Werkdruk wegwijzer als basis goed bruikbaar.

Deze aanpak is op hoofdlijnen een prima aanpak, maar de ervaring leert dat de aanpak alsvolgt concreter moet:

 1. In de praktijk blijkt dat medewerkers en docenten vaak goede ideeën hebben hoe het werk makkelijker kan. Vaak mist er een goede manier om verbeter-ideeën vast te leggen en succesvol te realiseren.
 1. Ook is er noodzaak om het totaal overzicht (voor iedereen transparant) te hebben van de status van alle verbeter-ideeën.
 1. Voor het realiseren van verbeteringen (stap 3 in het TNO model) is een bewezen aanpak noodzakelijk, zoals de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA) om er voor te zorgen dat verbeteringen succesvol worden gerealiseerd en het oorspronkelijke probleem definitief wordt opgelost en dus niet meer terugkomt.
 1. Veel scholen maar ook bedrijven hebben enorm veel baat bij meer kennis over het werken via een Kanban verbeterbord, het hanteren van een zogenaamde WIP-limiet en het inzichtelijk maken van acties via een Gantt-chart. Hierdoor worden verbeter-acties in de kortst mogelijke doorlooptijd succesvol gerealiseerd.
 1. Extra kracht ontstaat wanneer deze aanpak wordt gehanteerd door alle medewerkers en docenten actief te betrekken. Met andere woorden voorkomen moet worden dat de aanpak een project is van een klein team.
TNO Werkdruk wegwijzer

Wat levert deze aanpak op?

Het blijkt dat het werken aan verbeteringen niet alleen zorgt voor vermindering van de werkdruk, het werk verloopt immers soepeler. Door gezamenlijk aan verbeteringen te werken voelen docenten en medewerkers zich meer betrokken, zien ze de resultaten en neemt het plezier in het werk toe, waardoor het gevoel van werkdruk afneemt.

De toegevoegde waarde van de Coimbee Verbeter Toolbox

Door de handige Coimbee Verbeter Toolbox te gebruiken kunnen docenten en medewerkers elk moment van de dag verbeter-ideeën vastleggen en zien wat de status is. Elk idee krijgt aandacht en raakt dus niet uit het zicht. Docenten voelen zich gehoord!

Door de ingebouwde PDCA-checklist raken medewerkers en docenten vertrouwd met deze bewezen aanpak en worden verbeteringen succesvol gerealiseerd.

En elk succes wordt getoond via de ingebouwde Succes Barometer.

Het overzichtelijke Kanban verbeterbord ondersteunt bij de selectie welk idee opgepakt moet worden, zodat docenten en medewerkers betrokken worden bij de besluitvorming.

En wat is meer motiverend als een idee door een of meerdere collega’s wordt voorzien van een Like? Of dat een idee door je collega wordt voorzien van Commentaar wat in Coimbee wordt vastgelegd?

Alvast een aantal handige tips om de werkdruk en het werkplezier te verbeteren

 1. bekijk hier de Time-management tips
 2. bekijk hier hoe je beter kan Delegeren
 3. gebruik deze vragenlijst om de situatie in jullie team goed te analyseren
 4. bekijk hier het boek Druk, druk, druk over slimmer organiseren in het Onderwijs

Online webinar

Schrijf je ook in voor ons webinar

Onderwerp: Hoe kan je lijnmanagers en medewerkers motiveren en stimuleren om blijvend te verbeteren?

 • 3 februari 2022
 • 13:30 begintijd
 • 14:30 eindtijd