Klanten

Ondertussen maken meer dan 20 bedrijven succesvol gebruik van de Coimbee Toolbox.

 

Onder andere de volgende bedrijven maken gebruik van de Coimbee Toolbox (met tussenhaakjes het aantal gebruikers) : Robidus (210), NSK-EDC (120), CB (150) , DL Logistics (90), Barnsteen (5), MIB (3), een energiebedrijf (350), een uitgever (35). 

continu verbeteren resultaten COIMBEE

Onze klanten bevinden zich in diverse branches. Onderstaand de branches waar wij ons momenteel op richten.

1. Groothandel, Logistiek, Transport, Productie

Orders moeten op tijd bij de klant zijn. Dagelijks een race tegen de klok. Druk op de kosten, dus druk op het proces en op de mensen. 

Deze dagelijkse werkdruk en druk op kosten maken continu verbeteren lastig en noodzakelijk. Bedrijven die tijd besteden aan continu verbeteren merken duidelijk wat het hen oplevert: tevreden klanten, goede bedrijfsresultaten en tevreden medewerkers.

Medewerkers hebben vaak goede ideeën hoe het werk beter, makkelijker, sneller of veiliger kan. Wat ontbreekt is een heldere aanpak om die ideeen kenbaar te maken en te realiseren. Vaak zijn het kleine verbeteringen die al grote impact hebben. Door veel kleine ideeen 1 voor 1 op te pakken ontstaat een stroom aan verbeteringen.

2. Onderwijs

Leraren en docenten hebben vaak goede ideeen hoe hun werk makkelijker of beter kan. Tijd om die ideeën kenbaar te maken en te bespreken is vaak lastig. Door de Coimbee oplossing is het eenvoudig ideeën vast te leggen op elk gewenst moment. Door de ideeën vast te leggen reageren andere leraren en worden de ideeën succesvoller en ontstaat er tijd en energie om ideeen te realiseren.

3. Zorg

Meer handen aan het bed. Minder administratie. Vergrijzing die zorgt voor toenemende zorg. Kortom voldoende uitdagingen waar professioneel geschoolde medewerkers keihard nodig zijn. Deze professionals hebben ook ideeen hoe het dagelijkse werken makkelijker of beter kan. Door deze ideeën makkelijk kenbaar in bijvoorbeeld een Dagstart kunnen ze via het Digitale Verbeterbord besproken worden. Dit overzicht geeft niet alleen rust en duidelijkheid maar is tevens inspirerend en motiverend.

4. Gemeente en Overheid

Bij een gemeente is het nooit saai: of de overheid zorgt voor een impuls bijvoorbeeld via de Digitale Agenda 2020, of burgers zorgen voor nieuwe ideeën, wensen en soms klachten. De dynamiek is groot en flexibiliteit en wendbaarheid zijn daarom vereist. Veel gemeentes zijn actief met Lean en met Continu Verbeteren en daar sluit de Coimbee Toolbox exact op aan. Passend bij de Digitale Agenda 2020 stimuleert de Toolbox samenwerken en innovatie.

5. Makelaars

Makelaars zijn de ene periode druk met verkoop en dan weer met aankoop. Wendbaarheid als bedrijf en flexibiliteit bij medewerkers zijn cruciaal. Ook de groei qua aantal aankoopmakelaars zorgt voor veel verandering.

Kantoren benutten de kennis en ervaring van de huidige medewerkers optimaal met de Coimbee Toolbox doordat ze gemakkelijk hun ideeen kenbaar kunnen maken en dat het systeem garandeert dat er opvolging plaatsvindt. Medewerkers vinden verbeteren leuk, zeker als het hun eigen ideeen betreft.

Met onze gespecialiseerde partners zorgen wij voor een optimale dienstverlening voor elke klant.

Betrokken medewerkers
Vastgelegde verbeteringen
euro's aan verbeteringen