Feedback als basis voor een succesvol team

Feedback is noodzakelijk om beter te presteren.

Het gaat om het verbeteren van je persoonlijk functioneren en hoe je als team presteert.

Klanten en medewerkers zijn bronnen van feedback.

Maar ook management en de geleverde prestaties zijn bronnen.

In dit kennisartikel gaan we in op het volgende:

  1. waarom feedback nodig is
  2. hoe je feedback organiseert
  3. het verschil met reflectie en evaluatie
  4. welke tools je kan gebruiken

Waarom is feedback noodzakelijk?

Feedback is nodig om de prestaties te verbeteren. En om de sfeer in het team te verbeteren.

Zonder feedback kan je niet leren en verbeteren. Je moet als individu en als team alert blijven om je zo te kunnen aanpassen (wendbaarheid / agile).

Feedback is een reactie als een bepaalde norm niet gehaald wordt. Denk aan je verwarming in huis, als die onder de 18 graden is slaat de ketel aan. En in een team als er bijvoorbeeld te veel klachten zijn over een geleverd product of dienst.

Feedback kan ook gaan over iemand zijn gedrag: te laat komen of een rommelige werkplek.

Het is niet altijd makkelijk

Het geven van feedback is niet altijd makkelijk. Ook het ontvangen van feedback is niet altijd makkelijk. Door het regelmatig te doen, bijvoorbeeld gedurende de Dagstart of het Teamoverleg, zal dit steeds beter gaan.

Denk bij feedback niet alleen aan ‘kritiek’ maar ook aan erkenning, waardering. Zie feedback als een cadeau.

taak van de manager Coimbee

Hoe organiseer je feedback?

Als manager heb je als taak om je team goed te laten presteren. En dat de sfeer in het team goed is. Medewerkers die met plezier hun werk doen en zich ontwikkelen zijn de basis voor succes.

Het doel van jouw team, plus de processen, systemen en werkinstructies zorgen ervoor dat je team weet wat er gedaan moet worden.

Feedback is bedoeld om te verbeteren. Klanten en medewerkers zijn bronnen van feedback. Maar ook management en de geleverde prestaties zijn bronnen.

Spontaan en georganiseerd

Feedback kan spontaan gebeuren. Maar je kan het ook organiseren, door het als onderwerp op de agenda te zetten van jullie Teamoverleg of Dagstart. Vraag naar wat er goed gaat en wat er beter kan. Luister naar wat gezegd wordt en vraag door. Als feedback gaat over gedrag van iemand, spreek dan in de ik-vorm en maak het specifiek.

De jaarlijkse onderzoeken naar de klanttevredenheid en naar de medewerkerstevredenheid zijn natuurlijk ook bronnen van feedback. De jaarlijkse beoordeling is ook een moment voor feedback. Beter is om dagelijks de mening van medewerkers te vragen bijvoorbeeld via de Moodindicator in Coimbee.

Vraag jullie supportdesk om klachten en complimenten van klanten actief aan jullie door te geven en bespreek deze dan ook direct.

De mogelijkheid om medewerkers 24*7 ideeën en suggesties te laten invoeren met een handige app is ook een manier om terugkoppeling te krijgen. Deze ideeën en suggesties moeten dan wel structureel besproken worden.

coimbee plezier in het werk
plezier in het werk Coimbee

Hoe past feedback bij reflectie en evaluatie?

Evalueren is ook een belangrijke manier om te leren. Dit doe je aan het eind van een ‘project’ en dan kijk je naar wat is opgeleverd en ook hoe dat gedaan is bijvoorbeeld qua samenwerking.

Volgens Wikipedia betekent reflecteren: “nadenken (over)”. Je denkt na over een gebeurtenis, ervaring, situatie. Dit kan je als persoon doen, bijvoorbeeld over je persoonlijke ontwikkeling maar ook als team. Meer hier over in dit kennisartikel.

Feedback hoort bij een goede manager

Google heeft 10 jaar lang onderzoekt wat de 10 eigenschappen zijn van een goede manager. 2 van die 10 hebben direct te maken met feedback.

Hier kan je zelf bepalen of je over voldoende kwaliteiten beschikt als manager. In dit kennisartikel wordt dieper ingegaan op de vraag hoe je ‘alles’ uit jouw team haalt en daar vind je ook de 10 eigenschappen volgens Google.

feedback en reflectie Coimbee

Welke tools kan je gebruiken?

Om input te verkrijgen kan je binnen Coimbee de functie Moodindicator gebruiken en de functie Klanten feedback.

Het Verbeterbord is de perfecte plaats om alle ideeën te verzamelen, te bespreken en vervolgens 1 voor 1 op te pakken.

Door gebruik te maken van de Lessons Learned functie in Coimbee en de Hints en Tips functie wordt de verzamelde kennis centraal opgeslagen en is deze kennis voor iedereen binnen jouw organisatie beschikbaar.

verbeterbord coimbee