Dashboard continu verbeteren

De functie van een dashboard in je auto is simpel: inzicht geven om de juiste actie(s) te kunnen doen. En zo is het ook voor een dashboard voor continu verbeteren.

Maar wat staat op zo’n dashboard en hoe ontwikkel je zo’n dashboard?

Wat staat er op het dashboard voor Continu Verbeteren?

Een goed dashboard herken je aan zijn eenvoud: de kern is direct duidelijk. Het dashboard is intuïtief.

Voor continu verbeteren zijn de volgende aspecten relevant voor het dashboard zodat het inzicht geeft en  je kan sturen op acties;

  1. hoeveel verbeteringen zijn er ingediend en gerealiseerd per periode en dat weer onderverdeeld per team
  2. wat hebben de gerealiseerde verbeteringen opgeleverd
  3. hoe hebben die verbeteringen bijgedragen aan de strategie
  4. hoeveel teams en hoeveel medewerkers zijn actief betrokken bij continu verbeteren
  5. welke lopende verbeteringen behoeven extra management aandacht omdat deze verbeteringen niet goed  (dreigen te) lopen
  6. continu verbeteren is niet alleen gericht op verbeteren, in feite gaat het om leren en experimenteren, daarom is inzicht in het aantal “lessons learned” en het aantal aangemaakte “hints en tips” ook relevant voor het dashboard
Een goed ontwerp, met een helder kleuren gebruik is van groot belang. Less is more is vaak van toepassing bij het bedenken van een dashboard.
Laat je inspireren door een zogenaamde speed-o-meter, gauge, of taart-diagram. Excel is een prima manier om je eerste dashboard mee op te zetten, maar na verloop van tijd zal je een professioneler tool willen hebben waar iedereen gebruik van kan maken.
Dashboard continu verbeteren

Voorbeelden van een dashboard voor continu verbeteren

Onderstaand een aantal voorbeelden van elementen die op een dashboard voor continu verbeteren thuis horen.

dashboard continu verbeteren

Het overzicht met het aantal ingediende verbetersuggesties gedurende een periode geeft zicht in de mate waarin teams bezig zijn met Continu Verbeteren.

In het getoonde voorbeeld is een opvallende toename in Q3 van 2019 met een daling in Q4, de oorzaak was een zogenaamde eindejaars-sprint.

dashboard continu verbeteren

Elke verbetering doorloopt een aantal stadia. In dit overzicht is te zien hoeveel verbetersuggesties in elk van de stadia zich bevinden.

In het getoonde voorbeeld is de aanwas van nieuwe suggesties ruimschoots aanwezig. De capaciteit om deze aanwas te verwerken is de beperkende factor, hier zou een actie op kunnen plaastvinden.

dashboard continu verbeteren

Zoals aangegeven gaat continu verbeteren over experimenteren en leren. In theorie zou elke verbetering afgesloten moeten worden met een korte evaluatie (retrospectie) om de opgedane kennis expliciet te maken.

Medewerkers die gaan werken aan een nieuwe verbetersuggesties kunnen die opgedane (en vastgelegde) kennis benutten.

dashboard continu verbeteren

Lessons learned gaan over de inhoud van de uitgevoerde verbetering. En over de wijze waarop de verbetering is aangepakt.

Voor wie is het dashboard

Traditioneel zou je zeggen dat een dashboard typisch iets is voor managers. In het kader van transparantie en de betrokkenheid van medewerkers is een dashboard juist ook voor medewerkers. Zeker als het om continu verbeteren gaat is transparantie een pre om de samenwerking tussen teams te bevorderen.

Aan de slag

Wil je grip en overzicht? Transparantie en betrokken medewerkers? Start dan nu met jouw dashboard voor continu verbeteren. Begin klein en eenvoudig en bouw uit (niet teveel!) afhankelijk van de behoefte.

​Agile werken

Agile maakt het voor organisaties mogelijk om net zo wendbaar worden als het snel veranderende kader waarin ze zich bevinden.

Uit onderzoek van MIT blijkt dat Agile organisaties klantgerichter werken en innovatiever zijn. Hierdoor maken ze 30% meer winst dan traditionele organisaties. Agile gaat verder: medewerkers zijn gelukkiger wanneer er op een Agile manier wordt gewerkt.

Lees hier meer over Agile werken

Kaizen

Kaizen is een dagelijkse activiteit met een doel dat verder gaat dan verbetering. Het is ook een proces dat, de werkomgeving menselijker maakt: het elimineert hard werk (zowel mentaal als fysiek) en het leert mensen verspillingen (8 vormen) in een proces zien en kunnen wegnemen.

De klant staat hierin centraal want die bepaalt of iets waardetoevoegend is of een verspilling is.

Lees hier meer over de 6 stappen aanpak van Kaizen