Coimbee in actie

De beste manier om Coimbee te beoordelen is via een demo. Maar de volgende afbeeldingen geven ook al een goede indruk van de werking van Coimbee.

Coimbee proces flow

1

Deze afbeelding laat zien wat de kern is van Coimbee: ideeen verzamelen, selecteren en realiseren.

Coimbee gaat hierin verder doordat Coimbee zorgt dat medewerkers continu op zoek zijn naar hoe het werk makkelijker, veiliger, sneller en leuker kan.

Coimbee mobile app

2

Het indienen van een idee of verbetersuggestie kan heel eenvoudig via de mobiele app of via de PC of laptop.

verbeterbord coimbee

3

Elk team heeft zijn eigen Verbeterbord. Dit verbeterbord geeft overzichtelijk aan wat de status is van elke verbetering en wie daarvoor de verantwoordelijke is.

PDCA cyclus

4

De krachtige PDCA-checklist in Coimbee zorgt er voor dat teams precies weten wat ze moeten doen om een verbetering succesvol te realiseren.

Successen delen Coimbee

5

Afgeronde verbeteringen kunnen toegevoegd worden aan de lijst met Successen. Deze lijst is stimulerend voor het team wat de verbetering heeft gerealiseerd en motiverend voor de andere medewerkers in de organisatie.

De lijst met Successen maakt ook duidelijk dat verbeteren belangrijk gevonden wordt en gewaardeerd wordt.

6

Uitgekiende dashboards maken eenvoudig duidelijk wat de geboekte en te verwachten resultaten zijn.

Coimbee aantal likes

7

Dashboards geven inzicht en stimuleren managers en medewerkers. Bijvoorbeeld het overzicht met de verbeteringen met het meeste aantal gegeven Likes.

plezier in het werk Coimbee

8

Het verbeteren van de prestaties gaat bij Coimbee ook gepaard met het verbeteren van het plezier in het werk. Medewerkers kunnen daarom heel eenvoudig anoniem vastleggen wat de mate van plezier in het werk is.

Leaderbord Coimbee

9

Om medewerkers extra te stimuleren bevat Coimbee een zogenaamd Leaderbord.