manager als verbetercoach
De taak van een manager is meer dan alleen het stellen van doelen en zorgen dat die doelen gehaald worden. Een goede manager is ook actief bezig met de ontwikkeling van het team als geheel en de ontwikkeling van elke medewerker in het team.De manager is tegenwoordig geen toezichthouder of controleur, maar een coach. Iemand die inspireert, motiveert en stimuleert. Iemand die het beste uit het team haalt. Maar hoe doe je dat? 1. Coachen
improvement board kaizen
Steeds meer teams houden een ‘dagstart’ en ervaren de kracht van een digitaal verbeterbord voor continu verbeteren.In de dagstart wordt in 10 minuten de dag van gisteren en vandaag besproken. De KPI’s worden besproken a.d.h.v. het ‘prestatiebord’.Belangrijk doel van de dagstart is het identificeren van mogelijke verbeteringen om zo maximale klantwaarde te realiseren. Deze verbeteringen komen op het verbeterbord. Dit verbeterbord (ook wel Kanban genoemd) is steeds vaker een digitaal verbeterbord.Hierna hebben we op een
Makelaar kiest voor Coimbee
In de afgelopen periode zijn er diverse bedrijven gestart met de Coimbee Toolbox. Bijvoorbeeld een grote uitgever en een landelijk opererend energiebedrijf.En een makelaarskantoor met 6 medewerkers. In dit artikel delen we de ervaringen van dit kantoor omdat daaruit blijkt hoe krachtig de toolbox is, ook voor de kleinere bedrijven. Continu verbeteren bij een makelaar Een makelaar kent bijna iedereen wel.  De dynamiek van de markt heeft zijn weerslag op de cultuur en structuur: dynamisch,
    Begin januari zijn we benaderd door een energiebedrijf met de volgende vraag: “We zijn bezig met verbeteren en vinden Excel, Trello en TFS niet voldoende bieden. Wij willen graag zien wat de Coimbee Toolbox ons kan bieden.”Een mooie kans met als resultaat dat door de succesvolle demonstratie, dit energiebedrijf deze maand met de Coimbee Toolbox aan de slag gaat.Excel, Trello en TFS zijn onvoldoende volgens deze klantAls voorbereiding op de demonstratie van de
Kaizen ideeensex
Ideeensex is bekend geworden door prof. dr. Thijs Homan.In dit artikel benoemen we de 6 faalfactoren voor continu verbeteren. We gaan in op de faalfactor ‘gebrek aan probleemoplossend vermogen’ en geven praktische tips, bijvoorbeeld hoe ideeensex bijdraagt aan het oplossen van problemen.Voordelen van Continu VerbeterenContinu verbeteren is het doorvoeren van veel kleinere verbeteringen. Liefst bedacht en uitgevoerd door medewerkers die bij het te verbeteren proces betrokken zijn. Resultaat: blijvend betere prestaties, tevreden klanten en betrokken
Kaizen aanpak in 6 stappen
Kaizen  改善, is Japans en betekent “veranderen naar beter” of “verbetering”. Veelal continu verbeteren genoemd.Kaizen is een dagelijkse activiteit met een doel dat verder gaat dan verbetering. Het is ook een proces dat, de werkomgeving menselijker maakt: het elimineert hard werk (zowel mentaal als fysiek) en het leert mensen verspillingen (8 vormen) in een proces zien en kunnen wegnemen.De klant staat hierin centraal want die bepaalt of iets waardetoevoegend is of een verspilling is. Kaizen in
ISO9001 2015 continu verbeteren
ISO9001 2015 en continu verbeterenIn ISO9001 2015 draait het om Klanttevredenheid en Procesverbetering.  Leiderschap en Stakeholder-analyse zijn belangrijke onderdelen om ISO9001 succesvol in te voeren.  Een ander belangrijk onderdeel in ISO9001 is Continu Verbeteren (zie bijlage).Bij Continu Verbeteren gaat het er om dat adequaat op fouten, klachten, afwijkingen gereageerd moet worden. Adequaat betekent niet alleen dat de fout of klacht opgelost moet worden (zodanig dat het niet nog een keer gebeurt) maar ook dat dit
PDCA cyclus
De PDCA checklist zorgt voor succesvolle verbeteringen Bij continu verbeteren gaat het om het benutten van de kennis en ideeen van medewerkers zodat er een continue stroom van verbeter-suggesties ontstaat. Een ander belangrijk onderdeel is het succesvol realiseren van die verbeter-suggesties. Want als de suggesties niet opgepakt worden komen er geen nieuwe. Maar ook als ze niet succesvol gerealiseerd worden komen er geen nieuwe verbeter-suggesties. In deze lijst met 15 succesfactoren wordt onder andere het
coimbee-effect continu verbetren
Continu Verbeteren?  Hoe Coimbee u helpt wél succesvol te zijn én te blijven.U bent de drijvende kracht achter Continu Verbeteren, iedere dag weer. Maar u kunt dit natuurlijk niet alleen. Continu Verbeteren kan alleen blijvend succesvol zijn als u samenwerkt met collega’s, medewerkers, klanten en ketenpartners. Maar juist daardoor is deze aanpak, naast inspirerend, ook kwetsbaar. In de literatuur is sprake van een succespercentage van slechts 15%!  In 85% van de gevallen wordt het traject
leiderschap continu verbeteren
Hoe kan jij jouw team, meetbaar, beter laten presteren ?In dit artikel is beschreven hoe de kwaliteiten van een team zijn gemeten. Welke acties / interventies er hebben plaatsgevonden. En wat de resultaten hiervan zijn.Het team bestaat bij de start van het ruim 1  jaar durende verbetertraject uit 13 medewerkers.Samenvatting van de resultaten per eind 2017:Plezier in het werk van 6,8 naar 7,5Productiviteit 18% toegenomenTeamkwaliteiten score van 6,0 naar 7,3Het team is natuurlijk verder gegaan
iceberg of ignorance
Al sinds 2009 wordt het programma Undercover Boss in diverse landen, waaronder Nederland, uitgezonden. Het formaat is simpel: de hoogste baas gaat vermomd meedraaien op de werkvloer en komt op kantoor terug met diverse verbeteringen waarvan hij/zij het bestaan niet wist. Tevens worden de medewerkers die met de vermomde baas hebben gewerkt behoorlijk in de watten gelegd met reisjes en geld voor studies. Op Wikipedia is meer over het programma te vinden. Het programma heeft een
continu verbeteren COIMBEE toolbox
De meeste bedrijven zijn zeer goed in het oplossen van problemen. De beloning is ook groot, want het geeft een goed gevoel om in actie te zijn en resultaat te boeken. Maar worden de problemen echt opgelost ? En nog belangrijker: worden de echte problemen opgelost? Hoe kan continu verbeteren succesvoller worden?Onderzoek laat zien dat 85% het er volledig mee eens is dat hun organisaties slecht waren in de probleemdiagnose, en 87% was het er volledig
leiderschap continu verbeteren
Bij de term ‘leiderschap’ denken we al snel aan een krachtige, succesvolle visionair; een (meestal) man, die vanuit zijn ivoren toren de weg wijst en gehoorzaamheid en discipline afdwingt.Kenmerkend aan Lean leiders is echter meer een coachende dan een belerende stijl. Ze zijn graag op de werkvloer, ze zijn bescheiden en durven zich kwetsbaar op te stellen. Ze geven hun fouten toe en weten dat ook zij continue moeten leren.Ze nemen wel degelijk actief en resultaatgericht de leiding, maar doen dat
doel continu verbeteren
Continu verbeteren lijkt op het eerste gezicht simpel maar is een onderwerp wat veel facetten kent zoals Houding en Gedrag, Structuur en Proces. En een onderwerp wat ook beelden oproept als “ik heb het al druk” en “is het dan nooit goed ?”.Maar de feiten zijn duidelijk. Continu Verbeteren zorgt onder andere voor meer plezier in het werk, betere prestaties en tevreden klanten.Het doel van continu verbeteren (Kaizen) Als je wil verbeteren als team of bedrijf
tijd voor continu verbeteren
Belangrijkste Succesfactor voor Continu Verbeteren Op deze web-pagina stellen wij een korte vraag “wat is de belangrijkste succesfactor voor Continu Verbeteren”.De antwoorden hierop zijn in onderstaande grafiek weergegeven De lijst met succesfactoren voor Continu verbeteren bestaat volgens ons uit de volgende 15 items:1.    Weten wat de klant verwacht2.    Kunnen herkennen van verspillingen3.    Voldoende tijd voor verbeteren4.    Helder proces van Continu Verbeteren5.    Opvolging van ingebrachte ideeën6.    Transparante selectie van ideeën7.    Heldere aanpak van een verbetering8.    De
Lean onderzoek KPMG
Uit onderzoek van KPMG onder ruim 250 Nederlandse ondernemingen blijkt dat bijna de helft van de bedrijven de principes van lean inmiddels toepast. Een meerderheid van deze bedrijven bevindt zich nog relatief in de startfase en past de principes nog niet langer dan drie jaar toe. Ruim 30% is drie tot vijf jaar actief en bijna 30% is vijf jaar of langer bezig met lean.Uit het onderzoek blijkt dat 90% van deze groep als belangrijkste
PDCA-cirkel
Continu verbeteren is 1 van de pijlers van Lean en wordt Kaizen genoemd.1. Wat is Kaizen ?Kaizen zit diep in de Japanse cultuur geworteld, toch zijn er ook vele Westerse bedrijven succesvol zijn met Kaizen. Kaizen is een filosofie met als betekenis “veranderen ten goede” en vaak vertaald naar “continu verbeteren”. Een andere definitie is “uiteen halen en opnieuw in elkaar steken op een betere manier”. Datgene wat uiteen gehaald wordt is meestal een proces,