Best practices Coimbee continu verbeteren

De beste leerschool is de praktijk. Daarom vinden we de ervaringen van klanten belangrijk en gebruiken we die ervaring om onze Coimbee software aan te passen. En we gebruiken het om deze ervaring te delen. Deze best practices hebben we hierna opgesomd.

1. Hoe toon je de waarde van continu verbeteren aan

Verbeteren moet leiden tot betere resultaten. Dat is een open deur. Maar hoe maak je dat nu inzichtelijk?

1. Elke verbetering brengt kosten en baten met zich mee. Dat die niet altijd eenvoudig te bepalen zijn mag duidelijk zijn. Toch zijn dit de gegevens die helpen om duidelijk te maken wat de waarde is van Continu Verbeteren.

2. Directie is geïnteresseerd in de strategie en met name hoe die operationeel wordt uitgevoerd. Door elke verbetering te koppelen aan 1 of meerdere strategische initiatieven wordt voor directie in 1 oogopslag duidelijk welke strategische initiatieven actief zijn en wat de waarde is.

In Coimbee gaat een verbeter-idee van de status Nieuws, naar Verrijken, naar Lopend en dan naar Afgerond.

Juist de status Verrijken is zo belangrijk om de genoemde Kosten, Baten en Strategische Initiatieven te bepalen en vast te leggen

Meer best-pratices

De lijst met best-practices zullen we regelmatig bijwerken.

Verder is de lijst met 15 succesfactoren en de 19 geheimen over verbeteren en de verbeter-idee killers ook interessant om eens door te nemen.

Feedback en Help knop in Coimbee

In Coimbee zit op elke pagina een Feedback en Help knop.

De naam van de knoppen spreekt voor zich. Vooral de Feedback knop is ook voor ons interessant omdat wij daarmee de Coimbee toolbox verder kunnen verbeteren.

Kortom gebruik de knop om ons en dus jullie product te verbeteren. Het geven van feedback is trouwens anoniem.

feedback en help knop in Coimbee