Kies het juiste team en aanpak voor elke verbetering

Organisaties moeten zich constant verbeteren en vernieuwen om de concurrentie voor te blijven en om aan de verwachtingen van de klant te voldoen.

Medewerkers blijken een uitstekende bron te zijn voor het bedenken van verbeteringen. Door medewerkers ook verbeteringen te laten selecteren en vervolgens te laten realiseren nemen niet alleen de bedrijfsprestaties toe. Ook de betrokkenheid en het plezier in het werk neemt toe. Win-win dus.

Belangrijk is goed het onderscheid te maken in het soort verbeteringen om zo het beste verbeterteam te kunnen samenstellen en de juiste verbeteraanpak te hanteren.

Onderstaande tabel laat de 4 soorten verbeteringen zien:

kies het juiste team en aanpak voor elke verbetering
soorten verbeterprojecten

Samenstellen verbeterteam

Verbeteren zou een individuele activiteit kunnen zijn. Wellicht is dit de snelste manier om resultaat te boeken. Om de kwaliteit van de oplossing en het draagvlak voor de oplossing te verbeteren is samenwerking met anderen noodzakelijk.

Maar hoe stel je nu een verbeterteam samen? Natuurlijk is de inhoudelijke kennis van het onderwerp van belang. Maar ook de rol die iemand heeft. Alleen maar ‘uitvinders’ en geen ‘uitvoerders’ is geen effectief team.

Bij verbeteren is niet alleen inhoudelijke kennis nodig maar ook kennis over verbeteren. Bijvoorbeeld het analyseren van gegevens, het doen van metingen, het in kaart brengen van een proces. Kennis die geleerd wordt in een Lean opleiding. Hier wordt veelal onderscheid gemaakt in kennis op Yellow, Orange, Green en Black belt niveau.

Een Yellow Belt training is een training op het eerste niveau. Men maakt kennis met de Lean theorie en leert vooral om dit toe te passen in de eigen werkomgeving;

Werknemers met een Orange Belt training kunnen na deze opleiding zelfstandig kleine verbeterprojecten leiden óf bijdragen aan grote Lean verbeterprojecten;

Een Green belt training is geschikt voor mensen die als projectleider voor grotere verbeteringstrajecten aan de gang willen gaan;

Een Black Belt opleiding is geschikt om complexe veranderingstrajecten in grotere organisaties te leiden en meerdere Greenbelts te begeleiden.

Rust en overzicht met een Gantt-chart

Juiste verbeteraanpak

Van groot belang is verder de juiste verbeteraanpak. De Plan-Do-Check-Act cyclus is een wetenschappelijk bewezen aanpak. Deze PDCA aanpak bestaat uit 6 stappen.

Door deze aanpak te combineren met een Kanban verbeterbord ontstaat er duidelijk overzicht van wie waar mee bezig is en wat de status is. Met dit Kanban verbeterbord breng je Continu Verbeteren (ook wel Kaizen genoemd) binnen jouw organisatie op gang. En zorg je voor een wendbare organisatie ook wel Agile genoemd.

De slimme verbeteraars weten ondertussen dat de WIP-limiet bepalend is voor het succesvol realiseren van verbeteringen binnen de kortst mogelijke doorlooptijd. En dat is precies wat de klant wil.