PDCA checklist voor succesvol continu verbeteren (kaizen)

PDCA cyclus

De PDCA checklist zorgt voor succesvolle verbeteringen

Bij continu verbeteren gaat het om het benutten van de kennis en ideeen van medewerkers zodat er een continue stroom van verbeter-suggesties ontstaat.Een ander belangrijk onderdeel is het succesvol realiseren van die verbeter-suggesties. Want als de suggesties niet opgepakt worden komen er geen nieuwe. Maar ook als ze niet succesvol gerealiseerd worden komen er geen nieuwe verbeter-suggesties.

In deze lijst met 15 succesfactoren wordt onder andere het volgende genoemd:

  • een heldere aanpak van een verbetering (nr. 7)
  • een coachende stijl van leidinggeven (nr. 11)

Een heldere aanpak is bijvoorbeeld de Plan-Do-Check-Act cyclus, ook wel de Deming-circle genoemd. In de bijlage zijn de onderdelen van de PDCA-cyclus verder uitgewerkt.

De basis van de PDCA-cyclus is dat je veel cycli doet, verbetert en daarvan leert en zo dichter bij het einddoel komt.

De coachende stijl gaat over de wijze waarop een verbeterteam (wat dus a.d.h.v. de PDCA-cyclus aan de slag is) begeleid wordt door de manager. In het kort betekent dit dat de manager meer een coach is dan iemand is die antwoorden geeft. Van antwoorden leert het verbeterteam immers niet zo veel. Het boek van Mike Rother (zie http://lean-wiki.nl/wp-content/uploads/2017/03/Verbeter-Kata-Handboek-1109.pdf) is hiervoor zeer aan te raden.

Ondersteuning bij continu verbeteren (kaizen)

Via de Coimbee Toolbox worden verbeter-teams en managers perfect ondersteund bij de succesvolle realisatie van verbeteringen. De focus ligt voor de manager op verbeteringen die niet volgens plan verlopen. Elk verbeter-team heeft zijn eigen PDCA-checklist en kan zo gestructureerd en gedocumenteerd aan de slag. De volgende video laat zien hoe dit werkt.

Resultaten Continu Verbeteren met de COIMBEE Toolbox

Het aantal bedrijven, dat de COIMBEE Toolbox gebruikt is groeiend. Ook het aantal verbeteringen wat elk van die bedrijven vastlegt en oppakt is groeiend, zoals onderstaande afbeelding laat zien.

“Wij zien zeker de voordelen van de Toolbox, het is overzichtelijk en makkelijker te gebruiken dan onze oude verbeterlijst in Excel. Het onderwerp verbeteren is met de Toolbox ook beter bespreekbaar te maken, ook omdat het visueel is en aanspreekt”
Thirza
Teamleider
continu verbeteren resultaten COIMBEE

Bijlage PDCA activiteiten

StapActieCheck
1Definieer het probleemProbleem duidelijk 
  Team compleet 
  VOC en Value duidelijk 
  Leer van eerdere verbeteringen (lessons learned) 
    
2Verzamel de feitenOp de werkvloer zelf gezien wat het probleem is 
  Meten van de feiten 
  Schets het proces (Value Stream Map) 
    
3Analyseer de feitenAnalyseer de feiten en kom tot de kern (“root cause”), bv door 5xWhy of Visgraat  
    
4Genereer oplossingenGenereer oplossing bv via een brainstorm 
  Kies de oplossing 
    
5ImplementeerMaak een plan en planning, bijvoorbeeld via een A3-formulieer. Vraag akkoord. 
  Realiseer en implementeer 
6Controle en borgingControleer of het probleem is weggenomen en niet meer terugkeert. Acteer in geval van onjuistheden 
  Zorg voor standaards 
  Leer en evalueer 

Elke verbetering zorgt voor betere prestaties en dat er geleerd wordt. Ook neemt plezier en betrokkenheid toe. Continu verbeteren zorgt ook voor teamontwikkeling.

PDCA cyclus

De PDCA checklist helpt om problemen blijvend op te lossen.

 

Het digitaal verbeterbord maakt in 1 oogopslag duidelijk  in welke fase elk verbeter-idee zicht bevindt.

 

Met deze 15 succesfactoren wordt continu verbeteren ook binnen uw organisatie een succes.

Share this:
Comments are closed.